CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ĐẨY MẠNH THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021

Ngày đăng 27/04/2021 | 14:05  | Lượt xem: 130
Ngày 19/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 105/KH-UBND về thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính (CCHC) nhà nước của thành phố Hà Nội năm 2021.

QĐ phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội.

Ngày đăng 30/12/2020 | 10:46  | Lượt xem: 241
QĐ phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội.

HÀ NỘI ĐẠT NHIỀU KẾT QUẢ ẤN TƯỢNG TRONG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Ngày đăng 14/12/2020 | 08:19  | Lượt xem: 346
UBND thành phố Hà Nội vừa có Báo cáo số 373/BC-UBND về công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2020 của thành phố Hà Nội.

QUY ĐỊNH MỚI VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TƯ PHÁP

Ngày đăng 14/09/2020 | 08:20  | Lượt xem: 347
Ngày 15/7/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 82/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá...

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN VỀ KẾT QUẢ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH QUỐC GIA NĂM 2018 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO

Ngày đăng 19/10/2019 | 03:20  | Lượt xem: 433
Đẩy mạnh tuyên truyền về nỗ lực cải thiện Chỉ số PCI và PAPI của Thành phố Hà Nội.

CUỘC THI "TÌM HIỂU DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN" TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày đăng 22/07/2019 | 01:00  | Lượt xem: 751
Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn.

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC DU LỊCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ DU LỊCH THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày đăng 13/05/2019 | 01:00  | Lượt xem: 347
Quyết định về việc phê duyệt các Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch thành phố Hà Nội