CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 quận Hai Bà Trưng ban hành công văn chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 25/Ct-UBND ngày 17/12/2021 của UBND thành phố Hà Nội
Ngày đăng 22/12/2021 | 09:15  | Lượt xem: 278

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 quận Hai Bà Trưng ban hành công văn chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 25/Ct-UBND ngày 17/12/2021 của UBND thành phố Hà Nội

Chi tiết tại đây