CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Chủ tịch UBND thành phố ban hành Chỉ thị 25/CT-UBND về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong dịp lễ cuối năm 2021, đầu năm 2022
Ngày đăng 22/12/2021 | 09:09  | Lượt xem: 245

Ngày 17/12/2021, Chủ tịch UBND thành phố ban hành Chỉ thị 25/CT-UBND về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong dịp lễ cuối năm 2021, đầu năm 2022

Chi tiết tại đây