CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Công văn số 768-CV/QU ngày 02/01/2022 của Quận ủy Hai Bà Trưng
Ngày đăng 05/01/2022 | 14:53  | Lượt xem: 616

Công văn số 768-CV/QU ngày 02/01/2022 của Quận ủy Hai Bà Trưng về việc thực hiện thông báo số 625-TB/TU ngày 30/12/2021 của Thành ủy Hà Nội về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố

Chi tiết tại đây