CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

PHÁT HUY CHẶNG ĐƯỜNG VẺ VANG 61 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
Ngày đăng 01/06/2022 | 09:04  | Lượt xem: 384

(HNM) - Là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, nơi hình thành những cơ sở cách mạng đầu tiên của Thủ đô, quận Hai Bà Trưng vinh dự được mang tên hai vị nữ anh hùng đầu tiên trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam: Trưng Trắc và Trưng Nhị. Ngày 3-5-1961, Hội đồng Chính phủ ban hành Quyết định số 78/CP chính thức thành lập Khu phố Hai Bà Trưng và ngày 9-6-1961, Thành ủy Hà Nội ban hành Nghị quyết số 123-NQ/ĐBHN thành lập Đảng bộ Khu phố Hai Bà Trưng.

Trải qua 61 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hai Bà Trưng không ngừng nỗ lực, đạt nhiều thành tựu quan trọng trên nhiều mặt, ghi đậm những dấu ấn phát triển trên các lĩnh vực. Năm 2021-2022, cùng với cả nước và Thủ đô, quận đã vượt qua dịch Covid-19, khắc phục mọi khó khăn, đạt được những kết quả ấn tượng chào mừng kỷ niệm 61 năm thành lập quận.

Các đồng chí lãnh đạo quận Hai Bà Trưng tham dự chương trình nghệ thuật
chào mừng kỷ niệm 61 năm thành lập quận.

Nhanh chóng khôi phục kinh tế - xã hội

Năm 2021 với những diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch Covid-19, song với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả của cả hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở, quận Hai Bà Trưng đã thực hiện thành công “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch mạnh theo hướng công nghiệp - thương mại - dịch vụ.

Trong năm 2021, giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ đạt 161.721 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2020; giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt 48.652 tỷ đồng, tăng 10,91% so với năm 2020. Quận hoàn thành 20/22 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra, an ninh quốc phòng được bảo đảm, giữ vững, ổn định địa bàn. Trong đó, nổi bật là chỉ tiêu thu ngân sách trên địa bàn quận vượt xa dự toán thành phố giao, với số thu đạt 15.547 tỷ 719 triệu đồng, bằng 149,3% so với dự toán, tăng 21,3% so với năm 2020. Quận tiếp tục là địa phương đứng đầu về thu ngân sách của thành phố từ năm 2018.

Kinh tế phát triển đã tạo tiền đề thúc đẩy sự phát triển của văn hóa - xã hội theo hướng ngày càng được nâng cao chất lượng, hiệu quả hơn, bảo đảm an sinh xã hội, giáo dục - đào tạo, xây dựng đời sống văn hóa, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Những ngày gần đây, số ca mắc Covid-19 giảm mạnh, song quận không chủ quan, tiếp tục tăng cường công tác giám sát các chủng vi rút, đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân, rà soát tiêm đủ liều cơ bản vắc xin cho đối tượng trẻ từ 12 đến 17 tuổi, triển khai kế hoạch tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi bảo đảm an toàn, hiệu quả. Xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 nhằm bảo đảm kiểm soát dịch hiệu quả, nhanh chóng khôi phục kinh tế - xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống cho nhân dân, đưa các hoạt động của quận sang trạng thái bình thường mới, bảo đảm tối đa sức khỏe và tính mạng của người dân.

Nhờ các giải pháp quyết liệt trong phục hồi và phát triển kinh tế, trong 5 tháng đầu năm 2022, các chỉ tiêu kinh tế đều có chuyển biến tích cực so với cùng kỳ năm 2021. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đến ngày 15-5-2022 là 6.107 tỷ 503 triệu đồng, đạt 56% so với dự toán thành phố và dự toán HĐND quận giao (tăng 8% so với cùng kỳ năm 2021). Ước thực hiện 6 tháng đầu năm là 6.877 tỷ 579 triệu đồng, đạt 64%  so với dự toán thành phố và dự toán HĐND quận giao.

Quận luôn chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính nhà nước. Triển khai các kế hoạch về cải cách hành chính, kiểm tra cải cách hành chính, kiểm tra công vụ, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2022 tới các đơn vị thuộc quận. Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của quận luôn thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính.

Tiếp tục thực hiện đồng bộ hệ thống dịch vụ công trực tuyến dùng chung 3 cấp của thành phố trên toàn quận, với tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn tại quận trong 5 tháng đầu năm đạt trên 99%. Đặc biệt là triển khai có hiệu quả mô hình chính quyền đô thị, tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị hành chính cấp phường, phòng ngành, đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn hiệu quả gắn với thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức.

Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả 6 chương trình công tác toàn khóa

61 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ quận Hai Bà Trưng đã trải qua 26 kỳ Đại hội và ở mỗi thời kỳ, mỗi giai đoạn, công tác xây dựng Đảng luôn được coi là nhiệm vụ then chốt, quan trọng với phương châm xây dựng tổ chức Đảng các cấp vững mạnh cả về tư tưởng chính trị, tổ chức và đạo đức.

Trong mỗi nhiệm kỳ Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ quận đều nghiên cứu, ban hành các chương trình công tác trọng tâm toàn khóa, trong đó Chương trình xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được xác định là chương trình có vị trí, ý nghĩa đặc biệt quan trọng, được tập trung chỉ đạo quyết liệt và đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện. “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị các cấp quận Hai Bà Trưng tinh gọn, thực sự trong sạch vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả giai đoạn 2021-2025” là chương trình trọng tâm Đảng bộ quận tiếp tục xây dựng, triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ Đại hội XXVI.

Chỉ đạo tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sạch, lành mạnh, có năng lực, trình độ, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Xây dựng hệ thống chính trị các cấp tinh gọn; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và cấp ủy Đảng, phát huy vai trò quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI, xây dựng quận phát triển bền vững, văn minh, hiện đại.

Trên cơ sở những thành tựu đạt được trong 61 năm qua, quận tiếp tục bám sát và triển khai thực hiện các nhiệm vụ của thành phố, Quận ủy đề ra. Tập trung thực hiện 6 chương trình công tác của Đảng bộ quận khóa XXVI (nhiệm kỳ 2020-2025) đề ra, được cụ thể hóa bằng 24 chuyên đề, đề án; Chương trình công tác số 01/Ctr-UBND ngày 24-1-2022 của UBND quận, Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 30-1-2022 của UBND quận về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, thường xuyên rà soát, đôn đốc để triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, thành phố về phòng, chống dịch Covid-19. Rà soát các đối tượng, bảo đảm người dân được tiêm phòng đủ liều vắc xin phòng Covid-19; tiếp tục triển khai tiêm chủng cho đối tượng trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Bên cạnh đó, tập trung triển khai các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Tăng cường rà soát, thực hiện tốt nhiệm vụ thu, chi ngân sách, bảo đảm hoàn thành dự toán thành phố và HĐND quận giao.

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính, nhất là trong các lĩnh vực thuế, đăng ký kinh doanh và các lĩnh vực có liên quan đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, tạo mọi điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển. Tổ chức các hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý thị trường, tập trung kiểm tra, kiểm soát đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả.

Chặng đường phát triển 61 năm qua của quận Hai Bà Trưng đã khẳng định vị thế và xứng đáng với tên gọi của hai vị nữ anh hùng dân tộc. Ghi nhận những thành tích và kết quả đạt được trong suốt quá trình xây dựng và trưởng thành, quận đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba và nhiều danh hiệu cao quý khác.

Con đường phía trước đang mở ra với cả thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức. Điều đó đòi hỏi toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận năng động, tích cực, sáng tạo hơn nữa để không ngừng vươn lên; giải quyết tốt những nhiệm vụ cấp thiết trước mắt và những vấn đề cơ bản, chiến lược lâu dài, để xây dựng quận Hai Bà Trưng phát triển bền vững, văn minh, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

(Nguồn: Báo Nhịp sống Hà Nội)