CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Thông báo về việc điều chỉnh các biện pháp thích ứng theo tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn quận.
Ngày đăng 17/01/2022 | 16:04  | Lượt xem: 541

Thông báo số 09/TB-UBND ngày 15/01/2022 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc điều chỉnh các biện pháp thích ứng theo tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn quận.

Chi tiết tại đây