CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Công văn số 1513/UBND-KT ngày 05/9/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 06/09/2021 | 13:37  | Lượt xem: 57
Công văn số 1513/UBND-KT ngày 05/9/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về kiểm tra, đối chiếu chính xác thông tin khi cấp giấy đi đường Chi tiết tại đây

Công văn số 6480/CAHN-PTM ngày 05/9/2021 của Công an thành phố Hà Nội

Ngày đăng 06/09/2021 | 01:34  | Lượt xem: 54
Công văn số 6480/CAHN-PTM ngày 05/9/2021 của Công an thành phố Hà Nội về quy trình xét duyệt, cấp giấy đi đường, thẻ đi mua hàng thiết yếu tại vùng 1. Chi tiết tại đây

Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 04/9/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng (04/09/2021)

Ngày đăng 05/09/2021 | 09:18  | Lượt xem: 60
Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 04/9/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về thực hiện Chỉ thị 20/CT-UBND ngày 03/9/2021 của UBND thành phố Chi tiết tại đây

Thông báo số 45/TB-VP ngày 03/9/2021 về kết luận của Chủ tịch UBND quận - Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy PCD Covid-19

Ngày đăng 04/09/2021 | 02:25  | Lượt xem: 62
Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND quận - Chỉ huy trưởng tại cuộc họp Sở chỉ huy PCD Covid-19 quận ngày 03/9/2021.   Chi tiêt tại đây

Công văn số 6460/CAHN-PV01 ngày 03/9/2021 của Công an thành phố Hà Nội

Ngày đăng 04/09/2021 | 09:39  | Lượt xem: 72
Công văn số 6460/CAHN-PV01 ngày 03/9/2021 của Công an thành phố Hà Nội về việc triển khai Chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 tại phân vùng 1 Chi tiêt tại đây  

Công văn số 6445/CAHN-VTTHCY ngày 03/9/2021 của Công an thành phố Hà Nội

Ngày đăng 04/09/2021 | 09:37  | Lượt xem: 55
Công văn số 6445/CAHN-VTTHCY ngày 03/9/2021 của Công an thành phố Hà Nội về việc chuẩn bị các điều kiện cần sẵn sàng phối hợp với công an thành phố trong triển khai phần mềm "Cấp và kiểm tra giấy...

Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 03/9/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 04/09/2021 | 09:32  | Lượt xem: 205
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố. Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 03/9/2021 của Chủ tịch UBND thành...

Công văn số 546-CV/QU ngày 02/9/2021 của Quận ủy Hai Bà Trưng

Ngày đăng 03/09/2021 | 02:18  | Lượt xem: 86
Ngày 02/9/2021 Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành công văn số 546-CV/QU về triển khai thực hiện Chỉ thị 06-CT/TU ngày 01/9/2021 của Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội Chi tiết tại đây

Công văn hỏa tốc 1494/UBND-VP ngày 01/9/2021 của UBND Quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 03/09/2021 | 09:15  | Lượt xem: 92
Công văn hỏa tốc 1494/UBND-VP ngày 01/9/2021 của UBND Quận Hai Bà Trưng về việc xiết chặt quản lý việc cấp và kiểm tra giấy đi đường Chi tiết tại đây

Chỉ thị 06-CT/TU ngày 01/9/2021 của Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội

Ngày đăng 02/09/2021 | 09:31  | Lượt xem: 58
Chỉ thị 06-CT/TU ngày 01/9/2021 của Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội về tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố

Thông báo số 320-TU/QU ngày 01/9/2021

Ngày đăng 01/09/2021 | 02:46  | Lượt xem: 61
Thông báo số 320-TU/QU ngày 01/9/2021 Kết luận của Ban thường vụ Quận ủy về tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 Chi tiết tại đây

Công điện 1108 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày đăng 01/09/2021 | 09:26  | Lượt xem: 52
Ngày 31/8/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 1108/CĐ-TTg về việc tăng cường thực hiện phòng, chống Covid-19 trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 Chi tiết tại đây

Công văn số 190-CV/TU, ngày 30/8/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy

Ngày đăng 31/08/2021 | 09:58  | Lượt xem: 81
Công văn số 190-CV/TU, ngày 30/8/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy v/v tăng cường phân công cán bộ, đảng viên tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Chi tiết tại đây

Công văn số 1452/UBND-VP ngày 26/8/2021 của UBND Quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 27/08/2021 | 01:37  | Lượt xem: 70
Công văn số 1452/UBND-VP ngày 26/8/2021 của UBND Quận Hai Bà Trưng về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Chi tiết tại đây

Thông báo số 315-TU/QU ngày 26/8/2021 của Quận ủy Hai Bà Trưng

Ngày đăng 27/08/2021 | 09:15  | Lượt xem: 57
Thông báo số 315-TU/QU ngày 26/8/2021 của Quận ủy Hai Bà Trưng về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 Chi tiết tại đây