CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026 CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026

QUẬN HAI BÀ TRƯNG ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2021-2026
Ngày đăng 11/05/2021 | 08:57  | Lượt xem: 120

Đến nay, cùng với chuẩn bị các bước theo quy định, Quận đang tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mọi người dân hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử; quyền và nghĩa vụ của công dân, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng nói riêng và trên địa bàn Thủ đô và cả nước nói chung.

  Chỉ còn gần một tháng nữa, cùng với cử tri cả nước, cử tri quận Hai Bà Trưng sẽ tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm, kỳ 2021-2026. Đến nay, cùng với chuẩn bị các bước theo quy định, Quận đang tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mọi người dân hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử; quyền và nghĩa vụ của công dân, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng nói riêng và trên địa bàn Thủ đô và cả nước nói chung.

          Trên cơ sở các văn bản đã hướng dẫn, UBND Quận đã xây dựng kế hoạch thông tin tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác trang trí, tuyên truyền được triển khai bắt đầu từ đầu tháng 1/2021 và tập trung trang trí tuyên truyền từ ngày 01/4/2021 đến ngày 01/5/2021; Cao điểm từ ngày 02/5/2021 đến ngày bầu cử 23/5/2021. Công tác thông tin tuyên truyền được Quận chỉ đạo với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử Quận, các trang Thông tin điện tử, hệ thống Đài truyền 18 phường về quy trình, mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri; các quy định về bầu cử… để mọi người dân nắm được nêu cao ý thức thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

          Thời gian này, Quận và các phường cũng đẩy  mạnh công tác tuyên truyền trực quan như: trang trí cụm pano tam giác, tứ giác, pano một mặt hoặc hai mặt, phướn lớn,  áp phích, cờ hoa, khẩu hiệu các loại, bener, pano tấm lớn trang trí tại cầu vượt đường bộ, tại khu vực trung tâm, các tuyến phố trên địa bàn quận và 18 phường, trang trí đẹp các điểm niêm yết danh sách cử tri nhằm tạo không khí tưng bừng phấn khởi cho ngày bầu cử trong các tầng lớp nhân dân. 

         Tại các điểm bỏ phiếu, việc trang trí cơ sở vật chất cũng đang được các phường tập trung chỉ đạo, công tác tập huấn về kiến thức, nghiệp vụ bầu cử cho 450 cán bộ công chức và những người tham gia trong các tổ chức bầu cử được tổ chức đầy đủ  nhằm đảm bảo các điều kiện cho ngày bầu cử.

       Các hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú về cuộc bầu cử sẽ góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, tạo không khí  vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân, hướng về ngày  bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp  nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức vào Chủ nhật  23/5/2021.

 

Nguyễn Như Cẩn- Phòng VH&TT quận