CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026 CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026

SINH VIÊN, CÔNG NHÂN CÓ THỂ BỎ PHIẾU BẦU CỬ TẠI NƠI HỌC TẬP, KHU NHÀ Ở ĐƯỢC KHÔNG?
Ngày đăng 13/05/2021 | 14:30  | Lượt xem: 157