THÔNG BÁO THÔNG BÁO

CÔNG VĂN SỐ 743/TTYT-KSBT NGÀY 09/5/2021 CỦA TT Y TẾ QUẬN HAI BÀ TRƯNG VỀ VIỆC RÀ SOÁT, CÁCH LY NGƯỜI VỀ TỪ KHU VỰC CÓ DỊCH

Publish date 10/05/2021 | 08:03  | Lượt xem: 62
Nội dung công văn: /documents/1446018/0/743+ngay+9.5.2021+ve+ra+soat+cach+ly.pdf/7a3cf174-f015-4fb6-8008-3aba022122a8

THÔNG BÁO CHO HỌC SINH TẠM DỪNG ĐẾN TRƯỜNG NHẰM ĐẢM BẢO CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

Publish date 04/05/2021 | 08:00  | Lượt xem: 74
Ngày 03/5/2021, Sở GD-ĐT TP Hà Nội có văn bản số 1142/SGDĐT-CTTT về việc thông báo cho học sinh tạm dừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2021-2025 CỦA QUẬN HAI BÀ TRƯNG

Publish date 08/03/2021 | 09:30  | Lượt xem: 182
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của Quận.

THỰC HIỆN CHI TRẢ LƯƠNG HƯU VÀ TRỢ CẤP BHXH TRONG THỜI GIAN TIẾP TỤC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Publish date 04/03/2021 | 08:15  | Lượt xem: 116
Thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

THÔNG BÁO CỦA SỞ Y TẾ VỀ VIỆC KHAI BÁO Y TẾ ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI VỀ TỪ HẢI DƯƠNG

Publish date 04/03/2021 | 08:12  | Lượt xem: 126
Thông báo của Sở Y tế về việc khai báo y tế đối với những người về từ Hải Dương

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ VÀ ĐIỀU TRA CƠ SỞ HÀNH CHÍNH NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Publish date 03/03/2021 | 08:44  | Lượt xem: 103
/documents/1446018/1457015/t%C3%A0i+li%E1%BB%87u+tt+t%E1%BB%95ng+%C4%91i%E1%BB%81u+tra+kinh+t%E1%BA%BF.pdf/9e1e3e5a-bb27-489e-ae20-f343829be0e0

9 NHÓM ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊM TIÊM VÀ MIỄN PHÍ VẮC XIN PHÒNG COVID-19

Publish date 02/03/2021 | 02:58  | Lượt xem: 150
9 nhóm đối tượng ưu tiêm tiêm và miễn phí vắc xin phòng Covid-19

THANH TOÁN TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÒN NỢ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 79/2019/NĐ-CP NGÀY 26/10/2019 CỦA CHÍNH PHỦ

Publish date 01/03/2021 | 08:45  | Lượt xem: 120
Để đảm bảo hộ gia đình, cá nhân đã được ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày 01/3/2016 được tiếp tục thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận...

QUẬN HAI BÀ TRƯNG TUYÊN TRUYỀN CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI

Publish date 01/03/2021 | 08:14  | Lượt xem: 67
UBND quận Hai bà Trưng chỉ đạo tuyên truyền chính sách thuế mới.

THÔNG BÁO NGƯỜI DÂN CHƯA NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN HOẶC NỢ NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH

Publish date 25/02/2021 | 10:30  | Lượt xem: 77
Thông báo người dân chưa nhận giấy chứng nhận hoặc nợ nghĩa vụ tài chính theo Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính phủ

[SỔ TAY] PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI HỘ GIA ĐÌNH

Publish date 23/02/2021 | 08:08  | Lượt xem: 123
Bệnh viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2 (COVID-19) đến nay chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vắc xin phòng bệnh. Phòng bệnh chủ yếu dựa vào biện pháp vệ sinh cá nhân, phát hiện và cách ly sớm,...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾP NHẬN HỒ SƠ ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN HAI BÀ TRƯNG KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2021-2026

Publish date 23/02/2021 | 08:01  | Lượt xem: 177
Ủy ban bầu cử Quận Hai Bà Trưng thông báo tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận Hai Bà Trưng khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ẤN ĐỊNH SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ, DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ LƯỢNG ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN HAI BÀ TRƯNG NHIỆM KỲ 2021-2026

Publish date 23/02/2021 | 07:58  | Lượt xem: 150
Ủy ban bầu cử Quận Hai Bà Trưng ban hành Quyết định về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân Quận...