CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Hà Nội phê duyệt 13 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường

Publish date 11/08/2022 | 09:16  | Lượt xem: 1
(HNMO) - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2583/QĐ-UBND phê duyệt 11 quy trình nội bộ mới, 2 quy trình thay thế trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường. ...

Hà Nội đạt nhiều kết quả tích cực trong thực hiện công tác chuyển đổi số

Publish date 08/08/2022 | 06:57  | Lượt xem: 22
(HNM) - UBND thành phố Hà Nội vừa có Báo cáo số 272/BC-UBND gửi Bộ Thông tin và Truyền thông về kết quả triển khai công tác chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội. ...

Thực hiện chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu trẻ em phục vụ chuyển đổi số

Publish date 08/08/2022 | 06:53  | Lượt xem: 30
(HNM) - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 2328/UBND-KSTTHC về chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu trẻ em thực hiện Đề án của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư,...

CÔNG VĂN SỐ 1082/UBND-TP NGÀY 26/7/2022 CỦA UBND QUẬN HAI BÀ TRƯNG VỀ VIỆC YÊU CẦU TRIỂN KHAI, ĐỀ NGHỊ PHỐI HỢP TRIỂN KHAI TUYÊN TRUYỀN, HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN THỰC HIỆN TTHC TRÊN MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỬ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN

Publish date 04/08/2022 | 10:53  | Lượt xem: 29
Quận Hai Bà Trưng tổ chức triển khai tuyên truyền, hỗ trợ người dân thực hiện TTHC trên môi trường điện tử trên địa bàn Quận Công văn số 1082/UBND-TP ngày 26/7/2022 của UBND quận Hai Bà Trưng...

Khẩn trương tuyển dụng 27.850 biên chế giáo viên năm học 2022-2023

Publish date 03/08/2022 | 06:17  | Lượt xem: 34
(HNMO) - Ngày 2-8, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai tuyển dụng biên chế giáo viên mầm non, phổ thông theo Quyết định số...

Hà Nội thực hiện trực tuyến với đăng ký khai sinh, kết hôn và khai tử

Publish date 03/08/2022 | 06:14  | Lượt xem: 23
(HNMO) - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 2423/UBND-KSTTHC về triển khai thực hiện quy trình: Đăng ký khai sinh; đăng ký kết hôn; đăng ký khai tử trên Cổng dịch vụ công, chia sẻ với...

Hà Nội đẩy mạnh ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành chính

Publish date 01/08/2022 | 09:33  | Lượt xem: 21
(HNM) - UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 2416/UBND-KSTTHC ngày 27-7-2022 về việc phân cấp, ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành chính. Tại công văn trên, UBND thành phố Hà Nội...

QUYẾT ĐỊNH SỐ 2549/QĐ-UBND NGÀY 21/7 /2022 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Publish date 24/07/2022 | 05:23  | Lượt xem: 60
Quyết định số 2549/QĐ-UBND ngày 21/7 /2022 của UBND thành phố Hà Nội về Ban hành quy trình: Đăng ký khai sinh, Đăng ký kết hôn, Đăng ký khai tử trên Cổng Dịch vụ công, chia sẻ Cơ sở dữ...

Gỡ vướng cho bộ phận ''một cửa''

Publish date 18/07/2022 | 07:02  | Lượt xem: 35
(HNM) - Thành phố Hà Nội đã và đang tích cực hiện đại hóa bộ phận “một cửa” của các cơ quan, đơn vị trực thuộc theo mô hình chung thống nhất. Tuy nhiên, bên cạnh những yếu tố thuận lợi, thực tế...

Tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính đơn giản, thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp

Publish date 14/07/2022 | 06:13  | Lượt xem: 31
(HNMO) - Chiều 13-7, Ban Chỉ đạo Đề án 06 của Chính phủ về “phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn...

Hà Nội phấn đấu Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 đạt 92,55 điểm

Publish date 12/07/2022 | 06:23  | Lượt xem: 33
(HNMO) - UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 192/KH-UBND (ngày 8-7-2022) về cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự...

Hà Nội đặt mục tiêu tăng tối thiểu 1 bậc Chỉ số Par Index năm 2022

Publish date 11/07/2022 | 03:02  | Lượt xem: 38
Kinhtedothi – UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch 192/KH-UBND về cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ...

THÔNG BÁO LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC UBND PHƯỜNG BÁCH KHOA

Publish date 06/07/2022 | 09:43  | Lượt xem: 48
THÔNG BÁO SỐ:07/TB-UBND NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2021 VỀ LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC UBND PHƯỜNG BÁCH KHOA  

Nâng cao sự hài lòng của cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính

Publish date 01/07/2022 | 07:30  | Lượt xem: 47
(HNM) - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 181-KH/UBND (ngày 29-6-2022) về khắc phục, cải thiện nâng cao sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến...