CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

14,58 triệu lượt truy cập vào Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế
Publish date 21/11/2022 | 21:17  | Lượt xem: 20

(HNMO) - Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo quốc gia về chuyển đổi số cho biết, tính từ đầu năm đến đầu tháng 11-2022, Bộ Y tế lượng truy cập Cổng thông tin điện tử nhiều nhất với 14,58 triệu lượt; tiếp sau là Bộ Kế hoạch và Đầu tư (6,8 triệu lượt truy cập) và Bộ Thông tin và Truyền thông (5,9 triệu lượt).

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Ba bộ có lượt truy cập vào Cổng thông tin điện tử thấp nhất gồm: Bộ Tài nguyên và Môi trường (909.000 lượt), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (1,1 triệu lượt), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (1,8 triệu lượt).

Ở khối các địa phương, 5 tỉnh có lượt truy cập nhiều nhất, trong đó, tỉnh Thừa Thiên - Huế dẫn đầu với 9,8 triệu lượt; tiếp sau lần lượt là: Bắc Giang (9,5 triệu lượt), Thái Nguyên (6,8 triệu lượt), Cà Mau (5,8 triệu lượt), Đắk Lắk (5,7 triệu lượt).

Năm tỉnh có lượt truy cập đến Cổng thông tin điện tử thấp nhất là: Đắk Nông (hơn 315.000 lượt), Ninh Thuận (khoảng 435.000 lượt), Tây Ninh (501.000 lượt), Hà Tĩnh (666.000 lượt), Hòa Bình (669.000 lượt).

Về tỷ lệ hồ sơ trực tuyến (được tính bằng số lượng hồ sơ nộp trực tuyến của các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 so với tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính) ở khối các bộ, ngành, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dẫn đầu về tỷ lệ hồ sơ trực tuyến với 100%, Bộ Công Thương đứng thứ hai với tỷ lệ 99,7%, Bộ Tài chính đứng thứ ba với 92,4%.

Ba bộ có tỷ lệ hồ sơ trực tuyến thấp nhất lần lượt là: Xây dựng (16,6%), Công Thương (25%), Tài nguyên và Môi trường (36%).

Khối các địa phương, 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu về tỷ lệ hồ sơ trực tuyến gồm: Hòa Bình với 86,5%, Đà Nẵng 67%, Nam Định 65,9%, Lạng Sơn 64,2%, Ninh Bình 63,9%.

Năm tỉnh có số hồ sơ trực tuyến thấp nhất lần lượt gồm: Bạc Liêu (7,4%), Sơn La (8,3%), Nghệ An (8,6%), Bình Thuận (9,3%), Quảng Ngãi (9,7%).

Cũng theo Bộ Thông tin và Truyền thông, 2 bộ: Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần, theo quy định mới tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24-6-2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

Cụ thể, Bộ Khoa học và Công nghệ có 260 thủ tục hành chính cấp trung ương, trong đó có 184 thủ tục hành chính được cung cấp, tích hợp mức độ toàn trình trên Cổng dịch vụ công của Bộ và Cổng dịch vụ công quốc gia giai đoạn 2022-2023; 76 thủ tục hành chính triển khai dịch vụ công trực tuyến một phần.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 55 thủ tục hành chính cấp trung ương, trong đó, có 31 thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 24 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần.

Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng là 2 đơn vị đầu tiên trong khối các bộ, ngành thực hiện rà soát và công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần để triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định mới tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP.

Nguồn:hanoimoi.com.vn