HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

ĐẢNG UỶ CƠ QUAN UBND QUẬN: ĐẠI HỘI ĐIỂM CHI BỘ PHÒNG NỘI VỤ - NHIỆM KỲ 2022-2025
Publish date 21/07/2022 | 06:40  | Lượt xem: 103

Thực hiện Kế hoạch số 05-KH/ĐU ngày 20/6/2022 của Đảng ủy cơ quan UBND quận, ngày 15/7/2022, tại Trụ sở HĐND&UBND quận, Chi bộ phòng Nội vụ tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025 với phương châm “Kế thừa,ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển”.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền - Uỷ viên Ban Thường vụ Quận uỷ, Bí thư Đảng ủy cơ quan UBND, Phó Chủ tịch UBND quận. Cùng dự có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan UBND, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan UBND quận.

Chi bộ phòng Nội vụ được Đảng bộ cơ quan UBND quận lựa chọn tổ chức Đại hội chi bộ điểm để rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cơ quan UBND quận nhiệm kỳ 2022-2025.

 

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, các đảng viên tham dự đại hội
đã bầu Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 và các chức danh

Báo cáo chính trị của Chi bộ phòng Nội vụ trình bày tại Đại hội đã nêu bật những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2022-2025. Trong nhiệm kỳ qua, vượt qua khó khăn, thách thức, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hiệu quả công tác xây dựng Đảng và hoàn thành các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của đơn vị; tăng cường phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể, tích cực, chủ động hoàn thành các công việc theo chức năng, nhiệm vụ và các công việc được giao, cơ bản đạt yêu cầu chất lượng và đảm bảo tiến độ. Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo sát sao trong việc thực hiện các nghị quyết, nhất là các nghị quyết liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ chính trị được phân công. Đại hội đã ban hành Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025 sát với việc nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Cơ quan UBND quận, thực hiện tốt nhiệm vụ được Đảng ủy và UBND quận giao.

Bí thư Đảng ủy cơ quan UBND, Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Thị Thu Hiền phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền - Uỷ viên Ban Thường vụ Quận uỷ, Bí thư Đảng ủy cơ quan UBND, Phó Chủ tịch UBND quận chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của Chi bộ phòng Nội vụ đạt được trên tất cả các lĩnh vực công tác, đồng thời đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội Chi bộ trong thời gian vừa qua.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, các đảng viên tham dự đại hội đã bầu Chi ủy Chi bộ và bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư chi bộ, nhiệm kỳ 2022-2025.

Thực hiện Kế hoạch số 05-KH/ĐU ngày 20/6/2022 của Đảng ủy cơ quan UBND quận, ngày 15/7/2022, tại Trụ sở HĐND&UBND quận, Chi bộ phòng Nội vụ tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025 với phương châm “Kế thừa,ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển”.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền - Uỷ viên Ban Thường vụ Quận uỷ, Bí thư Đảng ủy cơ quan UBND, Phó Chủ tịch UBND quận. Cùng dự có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan UBND, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan UBND quận.

Chi bộ phòng Nội vụ được Đảng bộ cơ quan UBND quận lựa chọn tổ chức Đại hội chi bộ điểm để rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cơ quan UBND quận nhiệm kỳ 2022-2025.

 

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, các đảng viên tham dự đại hội
đã bầu Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 và các chức danh

Báo cáo chính trị của Chi bộ phòng Nội vụ trình bày tại Đại hội đã nêu bật những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2022-2025. Trong nhiệm kỳ qua, vượt qua khó khăn, thách thức, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hiệu quả công tác xây dựng Đảng và hoàn thành các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của đơn vị; tăng cường phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể, tích cực, chủ động hoàn thành các công việc theo chức năng, nhiệm vụ và các công việc được giao, cơ bản đạt yêu cầu chất lượng và đảm bảo tiến độ. Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo sát sao trong việc thực hiện các nghị quyết, nhất là các nghị quyết liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ chính trị được phân công. Đại hội đã ban hành Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025 sát với việc nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Cơ quan UBND quận, thực hiện tốt nhiệm vụ được Đảng ủy và UBND quận giao.

Bí thư Đảng ủy cơ quan UBND, Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Thị Thu Hiền phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền - Uỷ viên Ban Thường vụ Quận uỷ, Bí thư Đảng ủy cơ quan UBND, Phó Chủ tịch UBND quận chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của Chi bộ phòng Nội vụ đạt được trên tất cả các lĩnh vực công tác, đồng thời đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội Chi bộ trong thời gian vừa qua.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, các đảng viên tham dự đại hội đã bầu Chi ủy Chi bộ và bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư chi bộ, nhiệm kỳ 2022-2025.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Quận Hai Bà Trưng