HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

VĂN PHÒNG QUẬN ỦY HAI BÀ TRƯNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐIỂM CHI BỘ NHIỆM KỲ 2022-2025
Publish date 22/07/2022 | 06:43  | Lượt xem: 141

Chiều ngày 19/3/2022, được sự đồng ý của Đảng ủy cơ quan Dân, Đảng quận Hai Bà Trưng, Chi bộ Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng đã tiến hành Đại hội điểm chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Trần Quyết Thắng - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận, Bí thư Đảng ủy cơ quan Dân, Đảng; đồng chí Phùng Bích Nga - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Quận ủy, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Dân, Đảng quận; các đồng chí Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan Dân, Đảng và 15 đảng viên là đại biểu chính thức được triệu tập dự Đại hội.

Quang cảnh đại hội

Đại hội chi bộ Văn phòng Quận ủy nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; đánh giá những việc đã làm được, những việc chưa làm được, chỉ ra những ưu khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của chi bộ. Trên cơ sở đó, Đại hội có nhiệm vụ bàn, thảo luận, thống nhất đề ra mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ mới của chi bộ. Đại hội tiến hành bầu cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, bầu Bí thư và Phó Bí thư chi bộ đảm bảo đúng cơ cấu, tiêu chuẩn theo quy định.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu, sáng suốt lựa chọn và bầu cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

Đồng chí Võ Thị Thanh Nhàn - Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày dự thảo Báo cáo chính trị của Chi bộ trình tại Đại hội, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận đóng góp nhiều ý kiến đối với Báo cáo chính trị của chi bộ, tập trung bàn các giải pháp cụ thể để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2022-2025. Đại hội đã vinh dự được đồng chí Phùng Bích Nga - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Quận ủy, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Dân, Đảng quận dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Phùng Bích Nga - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Quận ủy,
Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Dân, Đảng quận phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đại hội đã sáng suốt lựa chọn và bầu cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 03 đồng chí, bầu Bí thư và Phó Bí thư chi bộ: Đồng chí Trịnh Xuân Cường - Quận ủy viên, Chánh Văn phòng Quận ủy được bầu giữ chức danh Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025; đồng chí Trần Thị Thoa - Phó Chánh Văn phòng Quận ủy bầu giữ chức danh Phó Bí thư Chi bộ; đồng chí Vũ Đức Tuynh - Phó Chánh Văn phòng Quận ủy bầu là chi ủy viên.

Cấp ủy chi bộ Văn phòng Quận ủy nhiệm kỳ 2022-2025 ra mắt đại hội

Thành công của Đại hội chi bộ Văn phòng Quận ủy nhiệm kỳ 2022-2025 là nguồn sức mạnh lớn lao, củng cố khối đoàn kết, thống nhất trong chi bộ, sẽ tạo ra động lực mới thúc đẩy quá trình thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Chi bộ giai đoạn 2022-2025 và những năm tiếp theo. Nghị quyết Đại hội chi bộ Văn phòng Quận ủy nhiệm kỳ 2022-2025 đã được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua, thể hiện trí tuệ tập thể và tinh thần đoàn kết của toàn chi bộ. Đây là cơ sở quan trọng, có vai trò định hướng các hoạt động của chi bộ trong thời gian tới. Để thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2022-2025, ngay sau Đại hội, tập thể chi bộ, cấp ủy và từng đồng chí đảng viên cần bắt tay ngay vào cụ thể hoá bằng những chương trình, kế hoạch công tác cụ thể nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, góp phần xây dựng chi bộ Văn phòng Quận ủy trong sạch vững mạnh và ngày càng phát triển.

Nguồn:Cổng thông tin điện  tử Quận Hai Bà Trưng