HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Kỳ họp thứ 6 HĐND phường Bách Khoa năm 2018.
Publish date 17/06/2018 | 13:00  | Lượt xem: 436

Sáng 13/6/2018, HĐND phường Bách Khoa tổ chức kỳ họp thứ 6, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm 2018, bàn các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

 Dự kỳ họp có đồng chí Phạm Thị Hiền – Quận ủy viên, Trường phòng VH&TT quận Hai Bà Trưng; đồng chí Nguyễn Phương Hồng – Phó ban Pháp chế HĐND quận Hai Bà Trưng; các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ, UBND, UBMTTQ phường, trưởng các ngành, đoàn thể, cùng 26 vị đại biểu HĐND phường.

           Trong 6 tháng đầu năm, HĐND phường đã tích cực, chủ động đổi mới trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo luật định. Chủ động tham gia các hoạt động do Quận, phường tổ chức, phối hợp chặt chẽ với UBND, UBMTTQ phường triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội trên địa bàn; hoạt động giám sát thực hiện nghiêm túc, hai ban Kinh tế và Pháp chế của HĐND phường thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Nghị quyết HĐND đã đề ra. Công tác giải quyết kiến nghị của cử tri được quan tâm thường xuyên, nhiều nội dung cử tri kiến nghị được UBND và các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời.

             Thường trực và các đại biểu HĐND phường thực hiện nghiêm túc lịch giám sát và tiếp công dân theo quy định. Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 có 7 nội dung, đặc biệt là nhiệm vụ tổ chức và triển khai thực hiện các chương trình giám sát chuyên đề của thường trực và 2 ban của HĐND phường, công tác tiếp công dân, giải quyết các đơn thư của công dân được tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động tốt và hiệu quả hơn nữa.

              Hội đồng cũng đã nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 của UBND Phường và thông báo kết quả về công tác tham gia xây dựng chính quyền trong 6 tháng đầu năm 2018 của UBMTTQ phường.

              Kỳ họp lần thứ 6 của HĐND phường Bách Khoa đã được tiến hành khoa học, dân chủ, trách nhiệm, phát huy được vai trò của từng đại biểu HĐND trong việc thực thi nhiệm vụ, góp phần tích cực thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, xây dựng phường Bách Khoa ngày càng phát triển.

Nguyễn Minh Thuận – UBND phường Bách Khoa