THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Phường Bách Khoa: Thông báo công khai danh sách cấp giấy đi đường
Publish date 08/09/2021 | 08:52  | Lượt xem: 100

Thực hiện văn bản số 1532/UBND-KT của UBND Quận Hai Bà Trưng ngày 07/9/2021 về việc công khai danh sách cấp Giấy đi đường trên Cổng thông tin điện tử phường.

UBND phường Bách Khoa công khai danh sách các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã gửi  file và được duyệt  Giấy đi đường

Chi tiết tại đây