THÔNG TIN NGƯỜI PHÁT NGÔN THÔNG TIN NGƯỜI PHÁT NGÔN

BÁO CÁO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO SARS-COV-2 (COVID-19) GÂY RA
Publish date 15/09/2020 | 15:38  | Lượt xem: 399

UBND quận Hai Bà Trưng Báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Sars-CoV-2 (Covid-19) gây ra.

Báo số 468/BC-UBND ngày 09/9/2020 của UBND quận Hai Bà Trưng về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Sars-CoV-2 (Covid-19) gây ra (Tính đến 12h00 ngày 09/9/2020).

/documents/1454073/1816526/b%C3%A1o+c%C3%A1o+d%E1%BB%8Bch.pdf/7558deb5-167f-42b4-90b1-9243f8db06ab

THÔNG TIN

Lịch công tác tuầnThư viên văn bảnDanh mục thủ tục hành chính Hỏi đáp thủ tục hành chínhHòm thư góp ýLịch tiếp công dân