TIN TỨC - SỰ KIỆN TIN TỨC - SỰ KIỆN

BÀI TUYÊN TRUYỀN THÁNG HÀNH ĐỘNG AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2022
Publish date 11/05/2022 | 08:36  | Lượt xem: 58

Xã hội ngày càng phát triển thì công tác vệ sinh an toàn thực phẩm càng được coi trọng để hướng tới mục đích thông qua công tác tuyên truyền nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể và toàn xã hội đối với công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP)

Nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân, nhất là các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn trong việc bảo đảm VSATTP; sản xuất, cung cấp, sử dụng các sản phẩm thực phẩm sạch, an toàn và đảm bảo chất lượng; thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm trong toàn bộ chuỗi sản xuất.

Thông tin phải đảm bảo tính chính xác, kịp thời nhằm ngăn ngừa, hạn chế các hành vi vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm, đồng thời không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.

Nâng cao nhận thức về Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010; Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/2/2018 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; Nghị định số 155/2018/NĐCP ngày 12/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới.

Tuyên truyền, phổ biến các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản thực phẩm, quản lý an toàn thực phẩm theo đặc thù địa phương; kịp thời công khai các trường hợp vi phạm quy định an toàn thực phẩm trên địa bàn phường qua hệ thống truyền thanh. Tuyên truyền, hướng dẫn các kiến thức về VSATTP tới các nhóm đối tượng; người quản lý, sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm, hướng dẫn cho người sản xuất, kinh doanh biết về các nguy cơ gây mất VSATTP; cảnh báo về những thiệt hại đối với nhà sản xuất, kinh doanh khi sử dụng hóa chất cấm, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục được phép sử dụng. Tuyên truyền, hướng dẫn tới người dân về cách nhận biết sản phẩm không đảm bảo VSATTP, cách nhận biết sản phẩm là hàng giả, hàng kém chất lượng hoặc không có giá trị sử dụng; nâng cao tính tự giác của người dân trong việc đảm bảo VSATTP, nhất là trong việc sử dụng đất, nước, các vật tư, hóa chất để sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm.

Thông tin đầy đủ, kịp thời tình hình an toàn vệ sinh thực phẩm, công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn  như: hoạt động thanh tra, kiểm tra, phân loại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, các vụ việc, hành vi vi phạm VSATTP để Nhân dân biết và tránh sử dụng các sản phẩm không đảm bảo an toàn.

Thông tin, tuyên truyền về chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn; giới thiệu, tôn vinh các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh đảm bảo VSATTP, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, thuốc thú y, thuốc trong danh mục được phép sử dụng và sử dụng thức ăn chăn nuôi không chứa chất cấm; tuyên truyền, quảng bá về các sản phẩm, chuỗi thực phẩm an toàn mang đậm nét truyền thống, đặc sản của các địa phương người tiêu dùng biết và ủng hộ sản phẩm; phản ánh, giới thiệu, biểu dương kịp thời gương người tốt, việc tốt trong công tác đảm bảo VSATTP trên địa bàn .

 Đẩy mạnh các hình thức thông tin tuyên truyền xây dựng chuyên mục đưa tin bài thường xuyên trên hệ thống truyền thanh, trang thông tin điện tử của phường. Tuyên truyền thông qua hoạt động văn hóa, nghệ thuật, các tiểu phẩm, trong sinh hoạt cộng đồng, các đội thông tin tuyên truyền lưu động, qua các hội thi. Qua các trang mạng zalo, facbook tổ dân phố, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn phường...

Biên tập, phô tô các bản phẩm, tờ rơi, tờ gấp, tranh cổ động.

Tuyên truyền qua hình thức trực quan: pa nô, áp phích, băng zôn, khẩu hiệu…

Các ban, ngành đoàn thể phối hợp việc thực hiện công tác tuyên truyền để người dân và doanh nghiệp hiểu và có trách nhiệm trong  hoạt động đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn phường trong năm 2022 và các năm tiếp theo.