TIN TỨC - SỰ KIỆN TIN TỨC - SỰ KIỆN

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng: Siết chặt kỷ cương, tăng cường kỷ luật công vụ trên các lĩnh vực
Publish date 30/06/2022 | 08:14  | Lượt xem: 24

(HNMO) - Chiều 29-6, phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đã làm rõ nhiều định hướng quan trọng đã được thống nhất tại hội nghị; trong đó đặc biệt lưu ý yêu cầu siết chặt kỷ cương, tăng cường kỷ luật công vụ trên các lĩnh vực, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển năm 2022 và các năm tiếp theo của Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu bế mạc hội nghị.

Cá thể hóa trách nhiệm

Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cơ bản nhất trí với đề xuất của Ban Cán sự đảng UBND thành phố về chủ trương điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 và cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 ngân sách cấp thành phố; giao Ban Cán sự đảng UBND thành phố tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công bảo đảm theo đúng quy định, hiệu quả và sát với tiến độ triển khai thực hiện và nhu cầu vốn của các dự án, nhất là các chương trình, dự án trọng điểm (bao gồm cả dự án điều chỉnh giảm và dự án điều chỉnh tăng kế hoạch vốn), phù hợp với khả năng cân đối ngân sách thành phố cũng như khả năng cân đối vốn đối ứng của ngân sách cấp huyện; tránh phải điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nhiều lần trong năm.

Ban Cán sự đảng UBND thành phố tiếp tục nghiên cứu các giải pháp có tính căn cơ, tính đột phá nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công của các cấp, ngành, địa phương, phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đạt kết quả cao nhất, tối thiểu phải đạt tỷ lệ giải ngân trên 90%.

Lưu ý một số giải pháp chủ yếu, Bí thư Thành ủy chỉ đạo tiếp tục siết mạnh kỷ luật, kỷ cương, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện kế hoạch đầu tư công trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, cấp quản lý; xác định kết quả giải ngân vốn đầu tư công là một tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của người đứng đầu và cán bộ, công chức liên quan. Sở, ngành nào, ban quản lý dự án nào, địa phương, đơn vị nào để tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp, được xác định do nguyên nhân chủ quan, do ý thức trách nhiệm kém thì nhất quyết phải cá thể hóa trách nhiệm cá nhân để xử lý nghiêm theo quy định.

Bí thư Thành ủy yêu cầu 6 tổ công tác do các Ủy viên Ban Cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND thành phố làm tổ trưởng phải vào cuộc quyết liệt hơn, thực chất hơn, tập trung kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền; chịu trách nhiệm về kết quả triển khai của tổ công tác; định kỳ hằng tháng báo cáo kết quả công tác với Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy.

Bí thư Thành ủy đề nghị Đảng đoàn HĐND thành phố chỉ đạo tăng cường công tác giám sát việc thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 và kế hoạch đầu tư công trung hạn của thành phố, bảo đảm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn đầu tư công của thành phố.

Các đồng chí Thường trực Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị.

Quyết tâm đạt tăng trưởng kinh tế 7-7,5%, kiểm soát lạm phát dưới 4%

Theo Bí thư Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thống nhất cao với báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của thành phố. Thành phố đã trở lại trạng thái “bình thường mới” trong nhiều tháng trở lại đây, đã đem lại hiệu ứng hết sức tích cực để kinh tế thành phố phục hồi mạnh mẽ. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý II ước tăng 9,49%, cao hơn 1,4 lần kịch bản đưa ra đầu năm (6,4-6,9%); lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, GRDP tăng 7,79%, gấp 1,29 lần mức tăng cùng kỳ năm 2021, gấp 1,08 lần mức tăng cùng kỳ năm 2019 (thời điểm trước dịch Covid-19). Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm trên địa bàn thành phố thực hiện tăng khá cao, tăng 20,2% so với cùng kỳ và đạt 56,8% dự toán trung ương giao.

Bí thư Thành ủy yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND thành phố, cấp ủy, chính quyền các cấp, ngành, địa phương tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra nhằm hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2022, nhất là mục tiêu tăng trưởng 7-7,5%, bảo đảm cân đối thu - chi ngân sách và kiểm soát lạm phát dưới 4%.

Lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm, đồng chí Đinh Tiến Dũng chỉ đạo tập trung triển khai các công việc theo kế hoạch và tiến độ đề ra đối với dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô theo chủ trương đầu tư đã được Bộ Chính trị và Quốc hội thông qua; tiếp tục triển khai các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; thực hiện có hiệu quả các giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; tập trung cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh...

Về phân cấp quản lý nhà nước giữa các cấp chính quyền địa phương của thành phố, đồng chí Đinh Tiến Dũng nêu rõ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố giao Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chỉ đạo Ban Cán sự đảng UBND thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổng hợp, tiếp thu đầy đủ ý kiến tham gia xác đáng để tiếp tục rà soát, hoàn thiện đề án.

“Quá trình tiếp thu, hoàn thiện đề án cần lưu ý tiếp cận vấn đề với tư duy đổi mới, đột phá, xác định phân cấp, ủy quyền là nội dung quan trọng gắn với cải cách hành chính, nhằm giải quyết nhanh gọn các vấn đề, phục vụ tốt hơn yêu cầu của tổ chức, người dân trên địa bàn thành phố. Nguyên tắc phân cấp, ủy quyền cần phải làm từng bước, có thể thí điểm đối với một số lĩnh vực, một số địa bàn phù hợp, vừa bảo đảm tính ổn định, vừa tính đến yếu tố đổi mới, rõ trách nhiệm, gắn với công tác kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện...”, Bí thư Thành ủy chỉ rõ.

Quang cảnh hội nghị.

Phát triển nhà ở xã hội theo hướng đầu tư các khu tập trung

Đối với tình hình triển khai và tiến độ công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố, Bí thư Thành ủy yêu cầu tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, biện pháp đã nêu trong báo cáo và ý kiến phát biểu của đại biểu dự họp để khai thác có hiệu quả nguồn lực từ đất đai; cần nghiên cứu việc chuyển hình thức đấu giá quyền sử dụng đất sang đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn của thành phố.

Về dự thảo Chương trình hành động của Đảng bộ thành phố thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5-5-2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cơ bản thống nhất và đánh giá, dự thảo Chương trình hành động đã bám sát và cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được nêu tại nghị quyết của Bộ Chính trị, đồng thời gắn với các mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng lớn, khâu đột phá, các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được nêu tại Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, 10 chương trình công tác của Thành ủy (khóa XVII) và tình hình thực tiễn.

Để bảo đảm tính khả thi, hiệu quả của Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TƯ của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố giao Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Thành ủy, Ban Cán sự đảng UBND thành phố tiếp thu tối đa ý kiến tham gia xác đáng của các đại biểu tại hội nghị, hoàn thiện Chương trình hành động để trình ký ban hành theo Quy chế làm việc của Thành ủy.

Về Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030, đồng chí Đinh Tiến Dũng cho biết, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thống nhất việc nghiên cứu, xây dựng Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030.

Lưu ý một số mục tiêu, yêu cầu đối với Chương trình, Bí thư Thành ủy chỉ đạo phải nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, kiểm soát chặt chẽ quản lý theo quy hoạch. Phát triển nhà ở phải gắn với phát triển đô thị bền vững, định hướng chương trình phát triển đô thị, phát triển đô thị vệ tinh, hướng trục vành đai; định hướng phát triển theo đề án đầu tư xây dựng 5 huyện thành quận; mô hình thành phố trực thuộc Thủ đô tại khu vực phía Bắc (vùng Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn) và phía Tây (vùng Hòa Lạc, Xuân Mai). Phát triển nhà ở phải bảo đảm đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, bảo đảm văn minh, hiện đại, thông minh; nâng cao chất lượng nhà ở, bảo đảm chất lượng xây dựng nhà ở như nhau đối với từng loại hình phát triển nhà ở. Định hướng phát triển nhà ở xã hội theo hướng đầu tư xây dựng các khu nhà ở xã hội tập trung, bảo đảm văn minh, hiện đại.

Trên cơ sở nghị quyết và kết luận của hội nghị, Bí thư Thành ủy tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm, bản lĩnh và sáng tạo, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy và cả hệ thống chính trị của thành phố sẽ tập trung cao độ, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành toàn diện các chương trình, đề án, dự án đã đề ra và tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2022 và các năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố.

Nguồn: Hanoimoi.com.vn