TIN TỨC - SỰ KIỆN TIN TỨC - SỰ KIỆN

GIẤY MỜI DỰ HỘI NGHỊ GẶP MẶT, ĐỐI THOẠI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN
Publish date 21/09/2022 | 16:09  | Lượt xem: 36

UBND quận Hai Bà Trưng phát hành Giấy mời dự Hội nghị Gặp mặt, đối thoại với các doanh nghiệp trên địa bàn quận

Giấy mời số 329/GM-UBND ngày 21/9/2022 của UBND quận Hai Bà Trưng mời dự Hội nghị Gặp mặt, đối thoại với các doanh nghiệp trên địa bàn quận.

(Chi tiết tại đây)

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Quận Hai Bà Trưng