TIN TỨC - SỰ KIỆN TIN TỨC - SỰ KIỆN

KẾ HOẠCH SỐ 192/KH-UBND NGÀY 15/9/2022 CỦA UBND QUẬN HAI BÀ TRƯNG VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG ''NGÀY TOÀN DÂN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY 04/10'' NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN
Publish date 23/09/2022 | 05:57  | Lượt xem: 36

UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng ''Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy 04/10'' năm 2022 trên địa bàn quận.

Kế hoạch số 192/KH-UBND ngày 15/9/2022 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ''Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy 04/10'' năm 2022 trên địa bàn quận.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Quận Hai Bà Trưng