TIN TỨC - SỰ KIỆN TIN TỨC - SỰ KIỆN

Nâng cao sự hài lòng của cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính
Publish date 01/07/2022 | 07:30  | Lượt xem: 37

(HNM) - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 181-KH/UBND (ngày 29-6-2022) về khắc phục, cải thiện nâng cao sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh và đời sống nhân dân trên địa bàn thành phố.

Theo đó, các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã thực hiện kế hoạch trên phải đồng bộ, thống nhất, phù hợp với nội dung, tiêu chí trong kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) của thành phố và các kế hoạch, chương trình cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính của thành phố. Đánh giá đúng thực trạng, kết quả thực hiện các nội dung nhiệm vụ trong công tác cải cách thủ tục hành chính, việc thực hiện tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về quy định hành chính, thủ tục hành chính...

Bên cạnh đó, xác định cụ thể nội dung, công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc triển khai, thực hiện, nhằm đạt mục đích đề ra. Thành phố phấn đấu Chỉ số hài lòng về việc tiếp nhận, xử lý ý kiến góp ý phản ánh kiến nghị liên quan đến thủ tục hành chính tăng ít nhất 3-5% so với năm 2021 (năm 2021 là 79,73%).

Theo UBND thành phố, Hà Nội là đô thị lớn của cả nước với hơn 8,5 triệu người dân, hơn 335.000 doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động. Vì vậy, nhu cầu về giải quyết thủ tục hành chính hằng ngày cho người dân, doanh nghiệp là rất lớn.

Nguồn:hanoimoi.com.vn