TIN TỨC - SỰ KIỆN TIN TỨC - SỰ KIỆN

THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN - ĐỂ TUỔI GIÀ THẢNH THƠI, AN VUI
Publish date 24/11/2022 | 15:09  | Lượt xem: 34

Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chế độ bảo hiểm của Đảng và Nhà nước, vì quyền lợi của Nhân dân, được Nhà nước bảo hộ, hỗ trợ một phần kinh phí khi tham gia, do cơ quan Bảo hiểm xã hội tổ chức thực hiện, không vì mục tiêu lợi nhuận.

* Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

* Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng lương hưu hằng tháng khi có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên và đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. Hằng năm, lương hưu được điều chỉnh theo chế độ tăng chung của Nhà nước. Trong quá trình hưởng lương hưu được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, khi mất thân nhân được hưởng mai táng phí bằng 10 tháng lương cơ sở và chế độ tử tuất.

* Về mức đóng: Đảm bảo theo nguyên tắc: đóng nhiều hưởng nhiều, đóng ít hưởng ít

Từ năm 2022, mức đóng thấp nhất là 330.000 đồng/tháng, với mức lương hưu bắt đầu dự kiến được hưởng khoảng 1 triệu đồng/1 tháng đối với nam, và trên 1,2 triệu đồng/1 tháng đối với nữ.

Mức đóng cao nhất là 6.556.000 đồng/tháng, dự kiến mức lương hưu bắt đầu được hưởng khoảng 19.800.000 đồng/tháng đối với nam và khoảng 24.200.000 đồng/tháng đối với nữ.

* Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng trên mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn:

Người thuộc hộ nghèo được Nhà nước hỗ trợ 99.000 đồng/tháng;

Hộ cận nghèo được hỗ trợ 82.500 đồng/tháng;

Các trường hợp khác được hỗ trợ 33.000 đồng/tháng.

* Ngoài ra, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn được thêm Ngân sách thành phố Hà Nội hỗ trợ tiền đóng trên mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn:

Người thuộc hộ nghèo được Nhà nước hỗ trợ 99.000 đồng/tháng;

Hộ cận nghèo được hỗ trợ 82.500 đồng/tháng;

Các trường hợp khác được hỗ trợ 33.000 đồng/tháng.

* Được lựa chọn phương thức đóng: đóng hàng tháng, 03 tháng, 06 tháng hoặc 12 tháng 1 lần; Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần.

Mọi thủ tục tham gia liên hệ trực tiếp với Ủy ban nhân dân phường, Bưu điện Trung tâm 6, PVI Đông Đô, Viettel Hai Bà Trưng hoặc Bảo hiểm xã hội quận Hai Bà Trưng.

Vì sự ổn định cuộc sống của chính bản thân và gia đình, hãy đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay từ hôm nay.

(Công văn số 4147/BHXH-HBT ngày 15/11/2022 của Bảo hiểm xã hội quận Hai Bà Trưng về việc phối hợp phát triển người tham gia BHXH, BHYT)

Tờ rơi tuyên truyền

 

Bảo hiểm xã hội quận Hai Bà Trưng

Nguồn:Cổng thông tin điện tử Quận Hai Bà Trưng