VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI

Hà Nội xác định 8 mục tiêu trong phòng, chống bạo lực gia đình
Publish date 01/07/2022 | 07:32  | Lượt xem: 34

(HNMO) - Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội về công tác phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới… là yêu cầu trong Kế hoạch số 179/KH-UBND (ngày 28-6-2022) của UBND thành phố Hà Nội về thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 13-1-2022 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Kế hoạch xác định 8 mục tiêu trong phòng, chống bạo lực gia đình. Theo đó, thành phố phấn đấu: Trên 40% số hộ gia đình tham gia các buổi nói chuyện chuyên đề về phòng, chống bạo lực gia đình do UBND cấp xã tổ chức tại các thôn, tổ dân phố. Trên 50% số kênh chương trình truyền hình, cổng thông tin tuyên truyền của thành phố, cổng thông tin điện tử các quận, huyện, thị xã có chuyên mục về phòng, chống bạo lực gia đình được phát sóng và đăng tải thông tin định kỳ.

Thành phố cũng đặt mục tiêu có trên 70% người có nguy cơ bị bạo lực gia đình được trang bị kiến thức, kỹ năng về ứng phó khi bị bạo lực gia đình. Trên 95% số người bị bạo lực gia đình khi phát hiện được bảo vệ, trợ giúp pháp lý và chăm sóc sức khỏe. Trên 80% số người có hành vi bạo lực gia đình khi phát hiện được tư vấn, cung cấp kiến thức, kỹ năng kiểm soát hành vi bạo lực.

Cùng với đó, có trên 90% quận, huyện, thị xã có cộng tác viên dân số thực hiện các nhiệm vụ về phòng, chống bạo lực gia đình tại cộng đồng. Trên 95% xã, phường, thị trấn duy trì mô hình phòng, chống bạo lực gia đình.

Trên 90% người trực tiếp tham gia phòng, chống bạo lực gia đình các cấp được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về phòng, chống bạo lực gia đình.

Để hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch cũng đề ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần xây dựng gia đình bình đẳng, no ấm, tiến bộ, hạnh phúc để gia đình thực sự là tế bào của xã hội...

Nguồn:hanoimoi.com.vn