THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Phường Bách Khoa: Thông báo chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 9-10/2021
Ngày đăng 07/09/2021 | 15:28  | Lượt xem: 109

Thực hiện văn bản số 2898/UBND-KGVX ngày 02/9/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 9, 10/2021 và các kỳ chi trả tiếp theo

Để đảm bảo việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 9-10/2021 và các kỳ chi trả tiếp theo được kịp thời, an toàn, đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, UBND phường Bách Khoa thông báo:

- Chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 9, 10/2021 vào cùng một kỳ chi trả tháng 9.

- Thời gian chi trả:

+ Chi trả qua tài khoản cá nhân (ATM): ngày 6/9/2021 

+ Chi trả bằng tiền mặt trong các ngày từ mùng 8 đến 10/9 cụ thể như sau:

Tổ hưu

Thời gian chi trả

Địa điểm chi trả

Bàn 1: Tổ 0, 1

Bàn 2: Tổ 7, 8

Ngày 8/9/2021

Nhà sinh hoạt cộng đồng số 5

Bàn 1: Tổ 4

Bàn 2: Tổ 3

Sáng ngày 09/9/2021

Trường TH Lê Văn Tám

Bàn 1: Tổ  6

Bàn 2: Tổ 9

Chiểu ngày 09/9/2021

Nhà sinh hoạt cộng đồng số 4

Bàn 1: Tổ 2

Bàn 2: Tổ 5

Ngày 10/9/2021

Nhà sinh hoạt cộng đồng số 1

 

Người hưởng lưu ý: Phải tuân thủ 5K, giữ khoảng cách 2m và tuân thủ hướng dẫn của nhân viên chi trả. Tổ chi sẽ phát thứ tự cho người đi lĩnh lương hưu, thời gian 30 phút sẽ chi trả theo số thứ tự từ 15-20 người. Đề nghị người hưởng đi đúng thời gian, địa điểm đã thông báo.