TIN TỨC - SỰ KIỆN TIN TỨC - SỰ KIỆN

KẾ HOẠCH SỐ: 118/KH -UBND NGÀY 26/9/2022 CỦA UBND PHƯỜNG BÁCH KHOA VỀ VIỆC BẦU TỔ TRƯỞNG TỔ DÂN PHỐ NHIỆM KỲ 2022-2025
Ngày đăng 04/10/2022 | 07:03  | Lượt xem: 43

UBND phường Bách Khoa ban hành kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 26/9/2022 của UBND phường Bách Khoa về việc bầu tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022-2025.

xem chi tiết tại đây

xem chi tiết tại đây

Xem chi tiết tại đây

Xem chi tiết tại đây

Xem chi tiết tại đây