TIN TỨC - SỰ KIỆN TIN TỨC - SỰ KIỆN

UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN HAI BÀ TRƯNG TỔ CHỨC PHIÊN HỌP THÀNH VIÊN ỦY BAN THÁNG 9 NĂM 2022
Ngày đăng 04/10/2022 | 07:07  | Lượt xem: 36

Ngày 27/9/2022, Uỷ ban nhân dân quận Hai Bà Trưng tổ chức phiên họp thành viên Ủy ban tháng 9/2022 do Chủ tịch UBND quận Nguyễn Quang Trung chủ trì.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, các Phó Chủ tịch UBND, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành thuộc quận, các đơn vị hiệp quản, phối quản và Chủ tịch UBND 18 phường.

Sau khi nghe Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch và Chánh Văn phòng HĐND&UBND quận trình bày các báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND quận 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ tháng các tháng cuối năm 2022; các ý kiến phát biểu của Trưởng các phòng, ban chuyên môn, UBND các phường và các Phó Chủ tịch UBND quận, Chủ tịch UBND quận Nguyễn Quang Trung nhận định: Với sự nỗ lực, cố gắng vượt bậc của các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn Thành phố Hà Nội nói chung và người dân trên địa bàn Quận nói riêng đã thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, đồng thời thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế, các hoạt động sản xuất, kinh doanh, du lịch, nhà hàng, khách sạn trên địa bàn Quận được mở cửa trở lại đã tạo đà cho sự phục hồi, phát triển kinh tế. Việc quan tâm và triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 góp phần phục hồi và thúc đẩy phát triển kinh tế trong 9 tháng đầu năm 2022.

Chủ tịch UBND quận Nguyễn Quang Trung chủ trì phiên họp

Một số kết quả được ghi nhận cụ thể: Ước 9 tháng đầu năm, giá trị sản xuất ngành thương mại - dịch vụ đạt 89.876 tỷ, tăng 66% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng đạt 28.069 tỷ, tăng 28% so với cùng kỳ. Tính đến hết ngày 26/9/2022, tổng số thu ngân sách trên địa bàn Quận là xấp xỉ 9.000 tỷ đồng, đạt 82% so với dự toán, trong đó thu ngân sách Quận sau điều tiết là 855 tỷ đồng, đạt 72% so với dự toán; tổng số chi ngân sách Quận xấp xỉ 727 tỷ đồng, đạt 59% so với dự toán Thành phố giao. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực vẫn được duy trì tốt, bảo đảm trật tự an toàn, an sinh xã hội.

Quang cảnh phiên họp

Để đảm bảo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong năm 2022. Chủ tịch UBND quận kết luận và nhấn mạnh chỉ đạo một số các nội dung tập trung triển khai trong các tháng cuối năm như sau:

(1)  Các phòng, ban, ngành được giao chủ trì, tham mưu xây dựng Kế hoạch triển khai các Chuyên đề, Đề án theo các Chương trình công tác năm, chủ động tổng hợp báo cáo, kiểm đếm tiến độ thực hiện công việc, khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo Kế hoạch đề ra.

(2) Tập trung nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu giải ngân trên 90% dự toán giao.

(3) Các phòng, ban, ngành triển khai lập dự toán thu, chi năm 2023 đảm bảo rõ ràng, khả thi, hiệu quả nhưng tiết kiệm, tránh lãng phí.

(4) Triển khai quyết liệt, hiệu quả, phấn đấu sớm hoàn thành các chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, đồng thời rà soát, tổng hợp xây dựng chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội của ngành năm 2023 phù hợp thực tiễn.

(5) Tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ thuộc các mảng lĩnh vực văn hóa xã hội, kinh tế tư pháp, quản lý đô thị, an ninh quốc phòng trong các tháng cuối năm theo chương trình, kế hoạch công tác, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiến độ.

Ghi nhận những kết quả đã làm được trong 09 tháng đầu năm 2022, Chủ tịch UBND quận đề nghị và yêu cầu các phòng, ban ngành, đơn vị hiệp quản, phối quản và UBND các phường tiếp tục phối hợp nhuần nhuyễn, thống nhất để triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp với mục tiêu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu - kế hoạch năm 2022 đề ra.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Quận Hai Bà Trưng