VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI

ĐẢM BẢO AN SINH XÃ HỘI, TĂNG QUYỀN NĂNG VÀ TẠO CƠ HỘI CHO PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM GÁI
Ngày đăng 28/11/2022 | 15:38  | Lượt xem: 39

Bài tuyên truyền Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới (15/11-15/12)

 

 Báo cáo về khoảng cách giới năm 2021 của Diễn đàn Kinh tế thế giới cho thấy, các nước sẽ mất tới 136 năm thay vì 100 năm để thu hẹp khoảng cách giới do dịch Covid-19. Điều này đòi hỏi Chính phủ các quốc gia phải nỗ lực nhiều hơn nhằm đạt được các mục tiêu về bình đẳng giới thực chất.

 

Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới” - chủ đề Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm nay một lần nữa khẳng định những ưu tiên và cam kết của Việt Nam trong việc thúc đẩy bình đẳng giới thực chất, góp phần giúp phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, giảm bớt áp lực và nguy cơ bị bạo lực, xâm hại, trong bối cảnh Việt Nam đang phục hồi sau ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19.

 

Tại Hà Nội, trong những năm qua, công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ luôn được Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố quan tâm, chỉ đạo sâu sát. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ Thành phố đến cơ sở đều tích cực triển khai công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em. Nhờ đó, các chỉ tiêu về bình đẳng giới như chỉ tiêu giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, lao động, việc làm, trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, trong tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, văn hóa và thông tin, trong đời sống gia đình... đều đạt so với kế hoạch Thành phố đề ra.

 

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 diễn ra từ ngày 15/11 đến ngày 15/12/2022. Từ Thành phố đến cơ sở đã và đang tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng, tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về giới, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.

 

Thành phố yêu cầu các cấp, các ngành, đoàn thể tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các quy định về công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và trẻ em gái, tạo sức lan tỏa làm tiền đề cho sự phát triển kinh tế, an sinh xã hội của địa phương và thành phố. Đa dạng các hình thức tuyên truyền, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức về giới, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em với các hình thức phù hợp, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm; lồng ghép với các sự kiện khác tạo hiệu ứng về truyền thông trong toàn xã hội; chú trọng các hoạt động ở cấp cộng đồng, vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Cùng với đó, thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ bảo đảm an sinh xã hội cho người dân nói chung, phụ nữ và trẻ em nói riêng. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ các nạn nhân, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án, Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2022, giai đoạn 2022-2026 đã được UBND Thành phố phê duyệt, bảo đảm 100% vụ việc liên quan đến phụ nữ, trẻ em khi được phát hiện được bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng. Nhân rộng và nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình phòng, ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em, phát huy các mô hình “Làng quê an toàn”, “Tổ dân phố an toàn”. Đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực để triển khai, thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ; tăng cường xã hội hóa các hoạt động truyền thông và hỗ trợ nạn nhân bị xâm hại, bạo lực, bị mua bán... đồng thời tăng cường tổ chức kiểm tra liên ngành về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong Tháng hành động, xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm.

 

Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, mỗi người, mỗi gia đình và cộng đồng cần tiếp tục kiên trì đấu tranh xóa bỏ bạo lực gia đình, xóa bỏ bất bình đẳng giới bằng những hành động thiết thực, cụ thể nhằm tác động đến xã hội; nâng cao hiểu biết và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới.

 

                                                                    Tháng 11/2022

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội