VĂN BẢN CỦA PHƯỜNG VĂN BẢN CỦA PHƯỜNG

UBND Phường Bách Khoa công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách phường 6 tháng đầu năm 2024

Publish date 17/07/2024 | 13:37  | Lượt xem: 42
Xem chi tiết tại đây

UBND Phường Bách Khoa công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách phường Quý II năm 2024

Publish date 17/07/2024 | 01:35  | Lượt xem: 49
Xem chi tiết tại đây

Công văn số 287/UBND ngày 12/7/2024 của UBND Phường Bách Khoa

Publish date 12/07/2024 | 04:27  | Lượt xem: 55
Công văn số 287/UBND ngày 12/7/2024 của UBND Phường Bách Khoa về việc triển khai Công điện 05/CĐ-UBND ngày 05/7/2024 về tăng cường phương thức tương tác trực tuyến trên môi trường số giữa công...

Quyết định số 164/QĐ-UBND ngày 26/6/2024 của UBND Phường Bách Khoa Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2023 của UBND phường Bách Khoa

Publish date 28/06/2024 | 03:02  | Lượt xem: 97
Xem chi tiết quyết định tại đây Xem chi tiết biểu công khai tại đây  

UBND Phường Bách Khoa công khai quyết toán thu và sử dụng nguồn thu các quỹ năm 2023

Publish date 28/06/2024 | 02:58  | Lượt xem: 105
Xem chi tiết công khai quỹ đền ơn đáp nghĩa tại đây Xem chi tiết công khai quỹ bảo trợ trẻ em tại đây Xem chi tiết công khai quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi tại đây ...

Thông báo số 74/TB-UBND ngày 25/6/2024 của UBND Phường Bách Khoa

Publish date 25/06/2024 | 06:54  | Lượt xem: 87
Thông báo số 74/TB-UBND ngày 25/6/2024 của UBND Phường Bách Khoa về việc đăng ký môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc đối tượng phải đăng ký môi trường quy định tại...

Quyết định số 96/QĐ-UBND ngày 29/5/2024 của UBND Phường Bách Khoa

Publish date 29/05/2024 | 04:18  | Lượt xem: 136
Quyết định số 96/QĐ-UBND ngày 29/5/2024 của UBND Phường Bách Khoa về việc thành lập Tổ công tác tổng rà soát, kiểm tra, phúc tra việc  chấp hành pháp luật về PCCC&CNCH đối với loại hình...

Công văn số: 178/UBND ngày 29/5/2024 của UBND Phường Bách Khoa

Publish date 29/05/2024 | 04:11  | Lượt xem: 96
Công văn số: 178/UBND ngày 29/5/2024 của UBND Phường Bách Khoa thực hiện tổng rà soát, kiểm tra về PCCC, CNCH đối với “nhà trọ” trên địa bàn phường và phổ biến, triển khai thực hiện Nghị định...

Công văn số: 156/UBND ngày 15/5/2024 của UBND Phường Bách Khoa về việc Rà soát, cung cấp thông tin nữ cựu tù và tù binh thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ

Publish date 16/05/2024 | 06:56  | Lượt xem: 70
Xem chi tiết công văn tại đây Xem chi tiết biểu mẫu kèm theo tại đây

Kế hoạch về thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn phường Bách Khoa năm 2024

Publish date 06/05/2024 | 06:13  | Lượt xem: 153
Kế hoạch số: 108/KH-UBND ngày 06/5/2024 của UBND Phường Bách Khoa về Thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và Quy tắc...

THÔNG TIN

Lịch công tác tuầnThư viên văn bảnDanh mục thủ tục hành chính Hỏi đáp thủ tục hành chínhHòm thư góp ýLịch tiếp công dân

Trang HTML