HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO QUẬN HAI BÀ TRƯNG NĂM 2024
Publish date 22/05/2024 | 19:41  | Lượt xem: 127

Chiều ngày 17/5/2024, Quận ủy Hai Bà Trưng tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2024 với nội dung: Công tác tuyên giáo và đổi mới công tác tuyên giáo trong tình hình mới; Một số kỹ năng cơ bản về nắm bắt tình hình tư tưởng và định hướng dư luận xã hội ở cơ sở; Cập nhật các kiến thức về một số vấn đề lý luận, thực tiễn đối với công tác tuyên giáo ở cơ sở.

Thực hiện Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức quận Hai Bà Trưng, chiều ngày 17/5/2024, Quận ủy Hai Bà Trưng tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2024 với nội dung: Công tác tuyên giáo và đổi mới công tác tuyên giáo trong tình hình mới; Một số kỹ năng cơ bản về nắm bắt tình hình tư tưởng và định hướng dư luận xã hội ở cơ sở; Cập nhật các kiến thức về một số vấn đề lý luận, thực tiễn đối với công tác tuyên giáo ở cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Duy Sơn - Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị Quận dự và chỉ đạo. Lớp bồi dưỡng có sự tham gia của 238 đại biểu gồm các đồng Bí thư (hoặc Phó Bí thư) Đảng ủy các phường; cấp ủy viên phụ trách tuyên giáo, báo cáo viên, tuyên truyền viên các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc; phụ trách tuyên giáo các tổ chức chính trị - xã hội quận; thành viên Tổ báo cáo viên cấp quận.

Hội nghị đã nghe Tiến sĩ Lương Ngọc Vĩnh, Giảng viên cao cấp, Trưởng khoa tuyên truyền Học viện Báo chí và tuyên truyền, Học Viện chính trị Quốc Gia Hồ Chí Minh thông tin một số nội dung về công tác Tuyên giáo của Đảng; Một số kỹ năng cơ bản về nắm bắt tình hình tư tưởng và định hướng dư luận xã hội ở cơ sở; Cập nhật các kiến thức về một số vấn đề lý luận, thực tiễn đối với công tác tuyên giáo ở cơ sở.

Thông qua Hội nghị tập huấn nhằm bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, báo cáo viên, tuyên truyền viên của quận, đưa đến cho các học viên những kỹ năng cần có của người làm công tác Tuyên giáo, là công cụ trong tuyên truyền quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước… đến với cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần tích cực trong việc đưa các chủ trương, đường lối của Đảng đi vào thực tiễn cuộc sống.

 

Phạm Thị Lan Anh - Ban Tuyên giáo Quận ủy

Nguồn:Cổng thông tin điện tử Quận Hai Bà Trưng