HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

HỘI NGHỊ GIAO BAN DƯ LUẬN XÃ HỘI QUẬN HAI BÀ TRƯNG THÁNG 3/2024
Publish date 23/03/2024 | 15:46  | Lượt xem: 225

Chiều ngày 21/3/2024, tại trụ sở cơ quan Quận ủy, Ban Tuyên giáo Quận ủy Hai Bà Trưng đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác dư luận xã hội tháng 3 năm 2024. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy chủ trì cuộc họp.

Tại buổi giao ban, các ý kiến tập trung phát biểu phản ánh các vấn đề đang được cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân đặc biệt quan tâm trong tháng 3/2024, trong đó nổi bật: Các hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước; các hoạt động lễ hội đầu năm;  Hoạt động trong tháng Thanh niên; Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc và sự kiện Gạc Ma; Về các phiên tòa xét xử vụ án Tân Hoàng Minh; phiên tòa xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB); Kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân Thành phố khóa XVI; Về Luật Đất đai (sửa đổi); Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; Về Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân về quy định chức danh, cơ cấu, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố, Quận; Thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Thành ủy về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị Thành phố, Quận; Về Chỉ thị số 30-CT/TU của Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”; Việc học tập chuyên đề Hồ Chí Minh năm 2024 trong toàn Đảng bộ Quận với chủ đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Nâng cao kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm, hiệu quả trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên quận Hai Bà Trưng” và những vấn đề khác được dư luận quan tâm.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hưng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy trao đổi, định hướng các đồng chí cộng tác viên Dư luận xã hội của Quận cần tiếp tục nắm bắt dư luận Nhân dân trên tất cả các lĩnh vực, trong đó chú trọng đến dư luận Nhân dân về việc thực hiện Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân về quy định chức danh, cơ cấu, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố, Quận; Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phiên tòa xét xử các vụ án lớn gần đây; Cuộc thi viết Chính luận năm 2024;... và các hoạt động trong tháng 3/2024, từ đó sàng lọc thông tin và phản ánh chính xác, kịp thời đến Thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng và Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Lan Anh - Ban Tuyên giáo Quận ủy

Nguồn:Cổng thông tin điện tử Quận Hai Bà Trưng