HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

QUẬN HAI BÀ TRƯNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BÁO CÁO VIÊN CẤP QUẬN THÁNG 3 NĂM 2024
Publish date 23/03/2024 | 15:43  | Lượt xem: 164

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức quận Hai Bà Trưng năm 2024, sáng ngày 21/3/2024, Quận ủy Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 3 và hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 19/02/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

Đồng chí Nguyễn Văn Nam - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy và đồng chí Trần Quyết Thắng - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận đã tới dự và chỉ đạo hội nghị.

Cùng tham dự có các đồng chí Thường trực Quận ủy, HĐND, UBND quận; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận; Trưởng, phó các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Quận ủy; Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị quận; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam và Trưởng, Phó các tổ chức chính trị - xã hội quận; Trưởng (hoặc Phó Trưởng) các phòng, ban, ngành thuộc Quận; Bí thư (hoặc Phó Bí thư Đảng ủy); cấp ủy viên phụ trách Tuyên giáo; các đồng chí tuyên truyền viên cơ sở trực thuộc Đảng bộ 18 phường; Bí thư (hoặc Phó Bí thư), tuyên truyền viên cơ sở các TCCS Đảng trực thuộc Quận ủy; Báo cáo viên cấp Quận; Thành viên Tổ Dư luận xã hội Quận; Đảng viên chi bộ Ban Tuyên giáo Quận ủy, chi bộ Ban Tổ chức Quận ủy, chi bộ Ban Dân vận Quận ủy, chi bộ Ủy ban Kiểm tra Quận ủy, chi bộ Văn phòng Quận ủy, chi bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận, chi bộ Hội Cựu chiến binh quận, chi bộ Liên đoàn Lao động quận, chi bộ Hội LH Phụ nữ quận, chi bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận, chi bộ Trung tâm Chính trị quận. Tổng số 298 đại biểu.

PGS-TS. Đặng Đình Quý - Giảng viên Cao cấp Học viện Ngoại giao,
Nguyên Thứ trưởng Bộ ngoại giao trao đổi một số nét nổi bật tại hội nghị

Hội nghị đã nghe PGS-TS. Đặng Đình Quý - Giảng viên Cao cấp Học viện Ngoại giao, Nguyên Thứ trưởng Bộ ngoại giao trao đổi một số nét nổi bật về tình hình thế giới, khu vực và trong nước thời gian qua, tác động của những sự kiện đó tới vấn đề an ninh chính trị và sự phát triển kinh tế - xã hội của nước ta; những đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước để ứng phó với những vấn đề nóng của thế giới, khu vực.

Đồng chí Nguyễn Duy Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy,
Giám đốc Trung tâm Chính trị quận triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU,
ngày 19/02/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tới toàn thể hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Sơn - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị quận triển khai tới toàn thể hội nghị Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 19/02/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

Những nội dung được đề cập tại hội nghị là những thông tin quan trọng, phục vụ đắc lực việc triển khai các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, góp phần vào thành công chung của toàn Đảng bộ trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XXVI.

Trần Vũ Tú Anh - Ban Tuyên giáo Quận ủy Hai Bà Trưng

Nguồn:Cổng thông tin điện tử Quận Hai Bà Trưng