HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN HAI BÀ TRƯNG TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 5 - KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ HĐND QUẬN KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Publish date 21/09/2022 | 13:12  | Lượt xem: 220

Ngày 16/9/2022, Hội đồng nhân dân quận Hai Bà Trưng khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 5. Đây là kỳ họp chuyên đề và cũng là kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng được HĐND quận xem xét, thông qua gồm những nội dung chính sau:

HĐND quận xem xét về việc điều chỉnh, bổ sung chương trình giám sát năm 2022 của HĐND quận trên cơ sở tình hình thực tiễn và các kế hoạch, chỉ tiêu nhiệm vụ được giao tại Đề án số 15 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội”; Kế hoạch số 89-KH/QU ngày 25/7/2022 của Ban Thường vụ Quận ủy về việc thực hiện Đề án số 15 của Thành ủy và Kế hoạch số 106/KH-HĐND ngày 31/8/2022 của Thường trực HĐND quận. Trên cơ sở đó, HĐND quận cũng đã nhất trí thông qua việc thành lập 02 đoàn giám sát chuyên đề của HĐND quận trong năm 2022 nhằm triển khai, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên.

HĐND quận xem xét nhóm vấn đề về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 và phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công. Các đại biểu HĐND quận đã tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá, chỉ ra các tồn tại, hạn chế và nguyên nhân đồng thời bàn các giải pháp có tính đột phá để đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án, đặc biệt là giải quyết các "điểm nghẽn, ách tắc" trong giải ngân vốn đầu tư công của quận trong thời gian tới.

Kỳ họp thứ 5 - Kỳ họp chuyên đề HĐND quận

Tại kỳ họp, Thường trực HĐND, UBND, hai Ban HĐND và các cơ quan chuyên môn của quận đã tổng hợp, tiếp thu, giải trình đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến của đại biểu để HĐND quận xem xét, biểu quyết thông qua với tỷ lệ thống nhất cao 30 nghị quyết, trong đó có nhiều nội dung quan trọng, tác động sâu rộng đến phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn quận và hoàn thành toàn bộ nôi dung chương trình kỳ họp đã đề ra.

Nguồn:Cổng thông tin điện tử Quận Hai Bà Trưng