THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Phường Bách Khoa: Danh mục văn bản Hướng dẫn an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Publish date 23/09/2021 | 09:33  | Lượt xem: 1262

Ngày 20-9, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh ký ban hành Chỉ thị số 22/CT-UBND Điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố trong tình hình mới (thực hiện từ 6h ngày 21-9-2021), trong đó có ban hành kèm theo Danh mục văn bản Hướng dẫn an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19.