TIN TỨC - SỰ KIỆN TIN TỨC - SỰ KIỆN

CÔNG VĂN SỐ: 1557/UBND-GDĐT NGÀY 18/9/2023 CỦA UBND QUẬN HAI BÀ TRƯNG VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN VĂN BẢN SỐ 2873/UBND-KGVX NGÀY 08/9/2023 CỦA UBND THÀNH PHỐ
Publish date 20/09/2023 | 09:35  | Lượt xem: 62

Xem chi tiết tại đây