TIN TỨC - SỰ KIỆN TIN TỨC - SỰ KIỆN

NGHỊ ĐỊNH SỐ 63/2023/NĐ-CP NGÀY 18/8/2023 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN SỐ 42/2009/QH12, ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU THEO LUẬT SỐ 09/2022/QH15
Publish date 19/09/2023 | 08:08  | Lượt xem: 70

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12, được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 09/2022/QH15.

Nghị định số 63/2023/NĐ-CP ngày 18/8/2023 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12, được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 09/2022/QH15.

(Chi tiết tại đây)

Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam

Nguồn:Cổng thông tin điện tử Quận Hai Bà Trưng