TIN TỨC - SỰ KIỆN TIN TỨC - SỰ KIỆN

QUYẾT ĐỊNH SỐ: 2401/QĐ-UBND NGÀY 14 THÁNG 9 NĂM 2023 CỦA UBND QUẬN HAI BÀ TRƯNG
Publish date 19/09/2023 | 08:31  | Lượt xem: 97

Quyết định số: 2401/QĐ-UBND ngày 14/9/2023 của UBND Quận Hai Bà Trưng phê duyệt bổ sung danh mục tên quy trình giải quyết công việc nội bộ ( ngoài thủ tục hành chính) theo chức năng nhiệm vụ của phòng quản lý đô thị 

Xem chi tiết tại đây