TIN TỨC - SỰ KIỆN TIN TỨC - SỰ KIỆN

MỘT SỐ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 15-NQ/TU VÀ CHỈ THỊ 15-CT/TU, QUY ĐỊNH 11-QĐI/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN

Publish date 07/10/2023 | 09:00  | Lượt xem: 120
Chiều 27/9/2023, Ban Chỉ đạo của Quận ủy thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU và Chỉ thị 15-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU và Chỉ thị...

HỘI CỰU THANH NIÊN XUNG PHONG QUẬN HAI BÀ TRƯNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỌA ĐÀM PHONG TRÀO THI ĐUA ĐẶC BIỆT

Publish date 07/10/2023 | 08:56  | Lượt xem: 86
Sáng ngày 05/10/2023, tại trụ sở UB MTTQ và các đoàn thể quận, Hội cựu Thanh niên xung phong (TNXP) Quận Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị tọa đàm phát động phong trào thi đua đặc biệt trong toàn lực...

ĐOÀN KIỂM TRA LIÊN NGÀNH QUẬN HAI BÀ TRƯNG KIỂM TRA VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI LOẠI HÌNH NHÀ Ở NHIỀU CĂN HỘ, CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ CHO THUÊ TRỌ TRÊN ĐỊA BÀN

Publish date 07/10/2023 | 08:53  | Lượt xem: 267
Thiết thực hưởng ứng Ngày Phòng cháy chữa cháy toàn dân (4/10), sáng ngày 04/10/2023, UBND quận Hai Bà Trưng đã tổ chức họp đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với loại...

THƯỜNG TRỰC QUẬN ỦY HAI BÀ TRƯNG DỰ SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 10/2023 TẠI CHI BỘ PHÒNG KINH TẾ, TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH VÀ ĐỘI QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG QUẬN

Publish date 07/10/2023 | 08:49  | Lượt xem: 59
Ngày 03/10/2023, thực hiện kế hoạch công tác năm 2023, với tinh thần tiếp tục đổi mới phong cách lãnh đạo, hướng mạnh về cơ sở, các đồng chí Thường trực Quận ủy đã tham dự sinh hoạt chi bộ tháng...

QUẬN HAI BÀ TRƯNG ĐẠT GIẢI BA TẠI HỘI THI TUYÊN TRUYỀN LƯU ĐỘNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI LẦN THỨ XV - NĂM 2023

Publish date 06/10/2023 | 10:44  | Lượt xem: 84
Thiết thực kỷ niệm 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2023), trong các ngày từ 30/9 đến 04/10/2023, với chủ đề “Xây dựng và phát triển Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, 05...

QUẬN ỦY HAI BÀ TRƯNG TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 25-NQ/TW CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA XI) “TĂNG CƯỜNG VÀ ĐỔI MỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC DÂN VẬN TRONG TÌNH HÌNH MỚI”

Publish date 06/10/2023 | 10:38  | Lượt xem: 100
Ngày 04/10/2023, tại Trung tâm Chính trị quận, Quận ủy Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và sơ kết 5 năm...

UBND PHƯỜNG BÁCH KHOA CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH QUÝ III/2023

Publish date 05/10/2023 | 04:41  | Lượt xem: 66
Xem chi tiết tại đây

BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ BAN CHỈ ĐẠO ĐỀ ÁN 06 QUẬN HAI BÀ TRƯNG HỌP GIAO BAN CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2023

Publish date 05/10/2023 | 04:18  | Lượt xem: 69
Ngày 02/10/2023, tại trụ sở UBND quận Hai Bà Trưng, Ban chỉ đạo Cải cách hành chính, chuyển đổi số và Ban Chỉ đạo Đề án 06 quận đã tổ chức họp giao ban công tác tháng 10, triển khai nhiệm vụ...

QUYẾT ĐỊNH SỐ: 4916/ QĐ- UBND NGÀY 29/9/2023 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Publish date 05/10/2023 | 10:50  | Lượt xem: 90
Quyết định số: 4916/ QĐ- UBND ngày 29/9/2023 của UBND Thành Phố Hà Nội Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đăng kiểm thuộc chức năng...

THÔNG BÁO SỐ: 936/TB-UBND NGÀY 04/10/2023 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI VỀ VIỆC TREO CỜ TỔ QUỐC

Publish date 05/10/2023 | 10:37  | Lượt xem: 64
Xem chi tiết tại đây