TIN TỨC - SỰ KIỆN TIN TỨC - SỰ KIỆN

QUẬN ỦY HAI BÀ TRƯNG TIẾP NHẬN CÔNG CHỨC TRÚNG TUYỂN KỲ THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC KHỐI ĐẢNG, ĐOÀN THỂ NĂM 2023

Publish date 12/11/2023 | 15:48  | Lượt xem: 37
Sáng ngày 07/11/2023, Quận ủy Hai Bà Trưng đã tổ chức hội nghị công bố quyết định tiếp nhận công chức trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức khối Đảng, đoàn thể năm 2023. Đồng chí Trần Quyết...

THÔNG BÁO KẾT QUẢ BÀI THI VIẾT VÀ THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI TRÌNH BÀY ĐỀ ÁN KỲ THI TUYỂN CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ NĂM 2023

Publish date 10/11/2023 | 08:56  | Lượt xem: 33
Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2023 quận Hai Bà Trưng thông báo Kết quả bài thi viết và thí sinh đủ điều kiện thi trình bày Đề án kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm...

TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN HAI BÀ TRƯNG TỔ CHỨC KHÁM SỨC KHỎE HỌC SINH NĂM HỌC 2023 - 2024

Publish date 10/11/2023 | 08:48  | Lượt xem: 31
Từ ngày 25/9/2023 đến ngày 30/11/2023, Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo quận triển khai khám sức khỏe cho 100% học sinh thuộc các cơ sở giáo dục từ Mầm non,...

BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ BAN CHỈ ĐẠO ĐỀ ÁN 06 QUẬN HAI BÀ TRƯNG HỌP GIAO BAN CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2023

Publish date 10/11/2023 | 08:18  | Lượt xem: 16
Ngày 31/10/2023, tại trụ sở UBND quận Hai Bà Trưng, Ban chỉ đạo Cải cách hành chính, chuyển đổi số và Ban Chỉ đạo Đề án 06 quận đã tổ chức cuộc họp giao ban báo cáo kết quả công tác tháng 10,...

QUẬN ỦY HAI BÀ TRƯNG TỔ CHỨC LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG ĐỢT 07/11/2023

Publish date 10/11/2023 | 08:15  | Lượt xem: 13
Ngày 02/11/2023, Quận ủy Hai Bà Trưng long trọng tổ chức chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 07/11/2023 vào đúng dịp chào mừng kỷ niệm 106 Cách mạng tháng Mười Nga thành công, 93 năm ngày...

QUYẾT ĐỊNH:5682/QĐ-UBND NGÀY 08/11/2023 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Publish date 09/11/2023 | 05:52  | Lượt xem: 51
Quyết định số: 5682/QĐ-UBND ngày 08/11/2023 của UBND Thành Phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính  lĩnh vực Lao động - Thương binh xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của...

QUYẾT ĐỊNH SỐ: 5684/QĐ-UBND NGÀY 08/11/2023 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Publish date 09/11/2023 | 05:40  | Lượt xem: 50
Quyết định số: 5684/QĐ-UBND  ngày 08/11/2023 của UBND Thành Phố Hà Nội  về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ được Sở giao thông vận tải ủy quyền tiếp...

ỦY BAN PHƯỜNG BÁCH KHOA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Publish date 08/11/2023 | 08:51  | Lượt xem: 55
Thực hiện kế hoạch tăng cường công tác PCCC và CNCH của lãnh đạo cấp trên, Nghị quyết chuyên đề " Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PCCC và CNCH trên địa bàn phường năm 2023". Ngày...