TIN TỨC - SỰ KIỆN TIN TỨC - SỰ KIỆN

TÍCH HỢP THÔNG TIN SINH TRẮC HỌC VỀ ADN VÀO CƠ SỞ DỮ LIỆU CĂN CƯỚC

Publish date 01/07/2024 | 04:26  | Lượt xem: 102
Quyền lợi công dân đảm bảo - An sinh dự phòng dài lâu Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư

QUẬN HAI BÀ TRƯNG BIỂU DƯƠNG 70 GIA ĐÌNH VĂN HÓA TIÊU BIỂU NHÂN KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM 28/6

Publish date 30/06/2024 | 02:39  | Lượt xem: 61
Gia đình là tổ ấm của mỗi người, là tế bào của xã hội, gia đình có vai trò rất lớn trong việc hình thành và phát triển nhân cách con người, là nơi bảo tồn, lưu giữ, phát huy những giá trị văn hóa...

Nghị định số 67/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 của Chính phủ

Publish date 29/06/2024 | 07:57  | Lượt xem: 106
Nghị định số 67/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 của Chính phủ  về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 76/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết đối...

BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ LUẬT HỘ TỊCH

Publish date 29/06/2024 | 07:39  | Lượt xem: 58
Đăng ký và quản lý hộ tịch là nhiệm vụ quan trọng luôn được các quốc gia quan tâm thực hiện. Thông qua hoạt động này, tạo cơ sở pháp lý để Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền con người, quyền,...

Từ ngày 01/7/2024 Luật Căn cước số 26/2023 có hiệu lực thi hành

Publish date 29/06/2024 | 07:15  | Lượt xem: 64
 

Quyết định số 164/QĐ-UBND ngày 26/6/2024 của UBND Phường Bách Khoa Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2023 của UBND phường Bách Khoa

Publish date 28/06/2024 | 03:02  | Lượt xem: 97
Xem chi tiết quyết định tại đây Xem chi tiết biểu công khai tại đây