TIN TỨC - SỰ KIỆN TIN TỨC - SỰ KIỆN

UBND Phường Bách Khoa công khai quyết toán thu và sử dụng nguồn thu các quỹ năm 2023

Publish date 28/06/2024 | 14:58  | Lượt xem: 104
Xem chi tiết công khai quỹ đền ơn đáp nghĩa tại đây Xem chi tiết công khai quỹ bảo trợ trẻ em tại đây Xem chi tiết công khai quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi tại đây ...

Quyết định số 3199/QĐ-UBND ngày 21/6/2024 của UBND Thành Phố Hà Nội

Publish date 26/06/2024 | 05:19  | Lượt xem: 95
Quyết định số 3199/QĐ-UBND ngày 21/6/2024 của UBND Thành Phố Hà Nội Về việc ban hành Khung Chỉ số Cải cách hành chính áp dụng đối với các phòng chuyên môn và tương đương thuộc Ủy ban nhân dân...

Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 13/6/2024 của UBND Thành Phố Hà Nội về thực hiện Chương trình hành động số 32-CTr/TU ngày 04/04/2024 của Thành ủy Hà Nội

Publish date 26/06/2024 | 09:41  | Lượt xem: 104
Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 13/6/2024 của UBND Thành Phố Hà Nội về thực hiện Chương trình hành động số 32-CTr/TU ngày 04/04/2024 của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày...

Thông báo số 74/TB-UBND ngày 25/6/2024 của UBND Phường Bách Khoa

Publish date 25/06/2024 | 06:54  | Lượt xem: 87
Thông báo số 74/TB-UBND ngày 25/6/2024 của UBND Phường Bách Khoa về việc đăng ký môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc đối tượng phải đăng ký môi trường quy định tại...

Tuyên truyền phòng ngừa cháy, nổ cho hơn 500 người dân, hộ gia đình trên địa bàn phường Bách Khoa

Publish date 25/06/2024 | 05:12  | Lượt xem: 89
ANTD.VN - Ngày 25-6, UBND phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã tổ chức chương trình tuyên truyền kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH, cách sử dụng điện an toàn cho các hộ gia đình, nhà cho...

Nghị định số 50/ 2024/ NĐ-CP ngày 10/5/2024 của Chính Phủ

Publish date 24/06/2024 | 04:25  | Lượt xem: 85
Nghị định số 50/ 2024/ NĐ-CP ngày 10/5/2024 của Chính Phủ  về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số...

Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 21/6/2024 của UBND Thành Phố Hà Nội

Publish date 24/06/2024 | 04:17  | Lượt xem: 94
Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 21/6/2024 của UBND Thành Phố Hà Nội  về tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung...

Hội nghị triển khai kế hoạch thành lập tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở

Publish date 24/06/2024 | 01:47  | Lượt xem: 135
Thực hiện Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 02/5/2024 của UBND thành Phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện quyết định số 176/ QĐ- TTg ngày 14/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch...

CẬP NHẬT BỘ MÁY TỔ CHỨC UBND PHƯỜNG BÁCH KHOA

Publish date 24/06/2024 | 01:35  | Lượt xem: 105
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ/ CÔNG VIỆC ĐANG LÀM SỐ ĐIỆN THOẠI 1 ...

QUẬN HAI BÀ TRƯNG TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA, LẬP HỒ SƠ XỬ LÝ CÁC VI PHẠM TRONG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP, ĐẤT CÔNG

Publish date 24/06/2024 | 09:08  | Lượt xem: 89
Nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, sử dụng đất nông nghiệp; xử lý việc lấn, chiếm đất nông nghiệp tại các phường; làm rõ trách nhiệm quản lý Nhà nước về đất đai của...