HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN HAI BÀ TRƯNG TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 5 - KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ HĐND QUẬN KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Ngày đăng 21/09/2022 | 13:12  | Lượt xem: 217
Ngày 16/9/2022, Hội đồng nhân dân quận Hai Bà Trưng khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 5. Đây là kỳ họp chuyên đề và cũng là kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng được HĐND quận xem...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾP NHẬN HỒ SƠ ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN HAI BÀ TRƯNG KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2021-2026

Ngày đăng 23/02/2021 | 08:01  | Lượt xem: 1220
Ủy ban bầu cử Quận Hai Bà Trưng thông báo tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận Hai Bà Trưng khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ẤN ĐỊNH SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ, DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ LƯỢNG ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN HAI BÀ TRƯNG NHIỆM KỲ 2021-2026

Ngày đăng 23/02/2021 | 07:58  | Lượt xem: 1070
Ủy ban bầu cử Quận Hai Bà Trưng ban hành Quyết định về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân Quận...

HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 12 HĐND PHƯỜNG KHÓA IX

Ngày đăng 01/12/2020 | 08:23  | Lượt xem: 1382
Ngày 30/11/2020 Tại UBND phường Bách Khoa, Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12 HĐND phường khóa IX được tổ chức

ĐẠI BIỂU HĐND PHƯỜNG BÁCH KHOA TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 11 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021

Ngày đăng 02/07/2020 | 10:30  | Lượt xem: 2633
Chiều ngày 30/06/2020, Thường trực HĐND-UBND-UB MTTQ Phường Bách Khoa tổ chức buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11 HĐND Phường khóa IX tại tầng 3 trụ sở UBND phường

Đại biểu HĐND quận cụm số 3 tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 14

Ngày đăng 02/06/2020 | 10:21  | Lượt xem: 1194
Ngày 6/2, tổ đại biểu HĐND quận số 3 gồm 3 phường Bách Khoa, Bạch Mai, Cầu Dền đã có buổi tiếp xúc cử tri tại phường Bách Khoa trước kỳ hợp thứ 14, HĐND quận khóa XIX

ĐẠI BIỂU HĐND PHƯỜNG BÁCH KHOA TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 11 HĐND PHƯỜNG NHIỆM KỲ 2016-2021

Ngày đăng 01/06/2020 | 02:40  | Lượt xem: 1567
Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 01/03/2020 về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020. Chiều ngày 1/6/2020, tại tầng 3 UBND phường,HĐND phường Bách Khoa...

Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kì họp thứ 10 HĐND phường

Ngày đăng 02/12/2019 | 09:38  | Lượt xem: 956
Ngày 29/11/2019, HĐND và UB.MTTQ Việt Nam phường Bách Khoa tổ chức hội nghị TXCT trước kì họp thứ 10 HĐND phường.

Bách Khoa: Nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ 10 HĐND phường Bách Khoa khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 08/11/2019 | 10:22  | Lượt xem: 636
Ngày 5/11/2019 Hội đồng nhân dân phường Bách Khoa tổ chức họp thường trực 3 cơ quan nhằm chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 10 HĐND phường khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Kỳ họp thứ 9 HĐND phường Bách Khoa

Ngày đăng 24/10/2019 | 10:30  | Lượt xem: 798
Sáng ngày 24/10/2019, Hội đồng nhân dân (HĐND) phường Bách Khoa tổ chức kỳ họp thứ 9 HĐND nhiệm kỳ 2016-2021.

HĐND phường Bách Khoa - Khóa IX tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề công tác vệ sinh môi trường

Ngày đăng 10/09/2019 | 04:30  | Lượt xem: 800
Sáng ngày 09/9/2019, HĐND phường Bách Khoa tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn phường

Kỳ họp thứ 6 HĐND phường Bách Khoa năm 2018.

Ngày đăng 17/06/2018 | 01:00  | Lượt xem: 537
Sáng 13/6/2018, HĐND phường Bách Khoa tổ chức kỳ họp thứ 6, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm 2018, bàn các giải pháp thực...

Hội nghị đại biểu nhân dân phường Bách Khoa

Ngày đăng 25/03/2015 | 01:00  | Lượt xem: 521
Ngày 19/3/2015, phường Bách Khoa tổ chức hội nghị ĐBND phường bàn việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Hội nghị gồm các thành phần đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các đoàn thể, bí thư chi...