THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Từ 6h ngày 21/9/2021, Hà Nội cho phép thực hiện và điều chỉnh một số hoạt động
Ngày đăng 21/09/2021 | 14:23  | Lượt xem: 996

Từ 6h ngày 21/9/2021, Hà Nội điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố theo nguyên tắc tại Chỉ thị 15/CT-TTg và một số biện pháp cao hơn phù hợp với tình hình thực tế cho đến khi hoàn thành việc tiêm chủng mũi 2 cho toàn bộ người dân trong độ tuổi tiêm chủng và có thông báo mới của thành phố.