THÔNG BÁO THÔNG BÁO

THÔNG BÁO CỦA SỞ Y TẾ VỀ VIỆC KHAI BÁO Y TẾ ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI VỀ TỪ HẢI DƯƠNG

Ngày đăng 04/03/2021 | 08:12  | Lượt xem: 389
Thông báo của Sở Y tế về việc khai báo y tế đối với những người về từ Hải Dương

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ VÀ ĐIỀU TRA CƠ SỞ HÀNH CHÍNH NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày đăng 03/03/2021 | 08:44  | Lượt xem: 315
/documents/1446018/1457015/t%C3%A0i+li%E1%BB%87u+tt+t%E1%BB%95ng+%C4%91i%E1%BB%81u+tra+kinh+t%E1%BA%BF.pdf/9e1e3e5a-bb27-489e-ae20-f343829be0e0

9 NHÓM ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊM TIÊM VÀ MIỄN PHÍ VẮC XIN PHÒNG COVID-19

Ngày đăng 02/03/2021 | 02:58  | Lượt xem: 527
9 nhóm đối tượng ưu tiêm tiêm và miễn phí vắc xin phòng Covid-19

THANH TOÁN TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÒN NỢ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 79/2019/NĐ-CP NGÀY 26/10/2019 CỦA CHÍNH PHỦ

Ngày đăng 01/03/2021 | 08:45  | Lượt xem: 413
Để đảm bảo hộ gia đình, cá nhân đã được ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày 01/3/2016 được tiếp tục thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận...

QUẬN HAI BÀ TRƯNG TUYÊN TRUYỀN CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI

Ngày đăng 01/03/2021 | 08:14  | Lượt xem: 222
UBND quận Hai bà Trưng chỉ đạo tuyên truyền chính sách thuế mới.

THÔNG BÁO NGƯỜI DÂN CHƯA NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN HOẶC NỢ NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH

Ngày đăng 25/02/2021 | 10:30  | Lượt xem: 253
Thông báo người dân chưa nhận giấy chứng nhận hoặc nợ nghĩa vụ tài chính theo Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính phủ

[SỔ TAY] PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI HỘ GIA ĐÌNH

Ngày đăng 23/02/2021 | 08:08  | Lượt xem: 383
Bệnh viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2 (COVID-19) đến nay chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vắc xin phòng bệnh. Phòng bệnh chủ yếu dựa vào biện pháp vệ sinh cá nhân, phát hiện và cách ly sớm,...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾP NHẬN HỒ SƠ ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN HAI BÀ TRƯNG KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2021-2026

Ngày đăng 23/02/2021 | 08:01  | Lượt xem: 1428
Ủy ban bầu cử Quận Hai Bà Trưng thông báo tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận Hai Bà Trưng khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ẤN ĐỊNH SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ, DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ LƯỢNG ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN HAI BÀ TRƯNG NHIỆM KỲ 2021-2026

Ngày đăng 23/02/2021 | 07:58  | Lượt xem: 1285
Ủy ban bầu cử Quận Hai Bà Trưng ban hành Quyết định về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân Quận...

SỞ Y TẾ HÀ NỘI THÔNG BÁO XÉT NGHIỆM SARS-COV-2 CHO NGƯỜI DÂN VỀ HÀ NỘI TỪ TỈNH HẢI DƯƠNG

Ngày đăng 19/02/2021 | 08:03  | Lượt xem: 276
Sở y tế Hà Nội thông báo xét nghiệm sars-cov2

TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID 19

Ngày đăng 19/02/2021 | 07:57  | Lượt xem: 246
Tiếp tục tăng cường phòng chống dịch covid 19

NHỮNG NGƯỜI TỪNG ĐẾN HUYỆN CẨM GIÀNG TỪ NGÀY 15/01/2021 PHẢI KHAI BÁO Y TẾ VÀ XÉT NGHIỆM SARS-COV-2

Ngày đăng 17/02/2021 | 07:33  | Lượt xem: 314
Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 vừa có công văn hỏa tốc gửi Uỷ ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về việc tích cực rà soát, lấy mẫu xét nghiệm, giám sát sức khỏe...

HÀ NỘI QUYẾT LIỆT PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID

Ngày đăng 17/02/2021 | 07:26  | Lượt xem: 247
Hà Nội quyết liệt phòng chống dịch covid

NHỮNG THÓI QUEN CẦN THAY ĐỔI TRONG MÙA DỊCH

Ngày đăng 08/02/2021 | 08:55  | Lượt xem: 316
Những thói quen cần thay đổi trong mùa dịch