BỘ MÁY TỔ CHỨC BỘ MÁY TỔ CHỨC

CẬP NHẬT BỘ MÁY TỔ CHỨC UBND PHƯỜNG BÁCH KHOA

Ngày đăng 24/06/2024 | 13:35  | Lượt xem: 105
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ/ CÔNG VIỆC ĐANG LÀM SỐ ĐIỆN THOẠI 1 ...

CẬP NHẬT BỘ MÁY TỔ CHỨC UBND PHƯỜNG BÁCH KHOA

Ngày đăng 02/03/2024 | 10:45  | Lượt xem: 245
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ/ CÔNG VIỆC ĐANG LÀM SỐ ĐIỆN THOẠI 1 ...

BỘ MÁY TỔ CHỨC UBND PHƯỜNG BÁCH KHOA

Ngày đăng 10/07/2023 | 08:05  | Lượt xem: 1353
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ/ CÔNG VIỆC ĐANG LÀM SỐ ĐIỆN THOẠI 1 ...