CHUYỂN ĐỔI SỐ CHUYỂN ĐỔI SỐ

Video hướng dẫn tạo phản ánh hiện trường trên ứng dụng IHanoi

Ngày đăng 14/07/2024 | 11:07  | Lượt xem: 79
Xem chi tiết tại đây

Video hướng dẫn đăng ký tài khoản trên ứng dụng IHanoi

Ngày đăng 14/07/2024 | 10:59  | Lượt xem: 79
Xem chi tiết tại đây

Video hướng dẫn tải và cài đặt ứng dụng IHanoi

Ngày đăng 14/07/2024 | 10:56  | Lượt xem: 64
Xem chi tiết tại đây

Công văn số 287/UBND ngày 12/7/2024 của UBND Phường Bách Khoa

Ngày đăng 12/07/2024 | 04:27  | Lượt xem: 54
Công văn số 287/UBND ngày 12/7/2024 của UBND Phường Bách Khoa về việc triển khai Công điện 05/CĐ-UBND ngày 05/7/2024 về tăng cường phương thức tương tác trực tuyến trên môi trường số giữa công...

VIDEO HƯỚNG DẪN CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP TRÊN ỨNG DỤNG ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ (VNEID) THUỘC THẨM QUYỀN SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày đăng 09/07/2024 | 08:16  | Lượt xem: 73
Sở Tư pháp thành phố Hà Nội đã ban hành công văn số 1318/STP-PBGDPL, ngày 22/4/2024 về việc tuyên truyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID; văn bản...

QUẬN HAI BÀ TRƯNG TUYÊN TRUYỀN NỀN TẢNG HỌP KHÔNG GIẤY TỜ (ICabinet) TÍCH HỢP PHÒNG HỌP THÔNG MINH CỦA TP HÀ NỘI

Ngày đăng 06/07/2024 | 04:12  | Lượt xem: 84
Sứ mệnh           Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc (I-Cabinet) là hệ thống được xây dựng nhằm hướng tới...

VIDEO TUYÊN TRUYỀN VIDEO HƯỚNG DẪN CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP TRÊN ỨNG DỤNG ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ (VNEID)

Ngày đăng 04/07/2024 | 07:47  | Lượt xem: 40
Video tuyên truyền video hướng dẫn cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID) Trang thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Thành phố tại địa chỉ...

IHANOI - APP KẾT NỐI NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP VỚI CHÍNH QUYỀN THÀNH PHỐ

Ngày đăng 04/07/2024 | 06:34  | Lượt xem: 218
Ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHanoi) ra đời với sứ mệnh là kênh tương tác số thu hẹp khoảng cách giữa chính quyền với người dân, các doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh trên địa bàn thành phố....

TÍCH HỢP THÔNG TIN SINH TRẮC HỌC VỀ ADN VÀO CƠ SỞ DỮ LIỆU CĂN CƯỚC

Ngày đăng 01/07/2024 | 04:26  | Lượt xem: 102
Quyền lợi công dân đảm bảo - An sinh dự phòng dài lâu Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư

Nghị định số 67/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 của Chính phủ

Ngày đăng 29/06/2024 | 07:57  | Lượt xem: 106
Nghị định số 67/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 của Chính phủ  về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 76/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết đối...