HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 81 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM, NGÀY NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM (06/6/1941-06/6/2022)
Publish date 23/05/2022 | 14:12  | Lượt xem: 115

Ban đại diện hội Người cao tuổi (NCT) quận Hai Bà Trưng tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày Truyền thống Người cao tuổi Việt Nam, Ngày Người cao tuổi Việt Nam (06/6/1941-06/6/2022).

Ngày 06/06/2022, kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống người cao tuổi (NCT) Việt Nam, Ngày NCT Việt Nam (06/6/1941-06/6/2022). Trong quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, NCT được Đảng, Nhà nước và xã hội quan tâm Luật NCT tại Điều 6 ghi rõ “Ngày 06/6 hằng năm là Ngày NCT Việt Nam”; Chính phủ đã ra quyết định số 772/QĐ-TTg, ngày 26/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ lấy ngày 06/6 là Ngày truyền thống NCT Việt Nam.

1. Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam

Ngày 06/6/1941, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết thư “kính cáo đồng bào” và “Lời hiệu triệu đoàn kết tất cả các bậc phụ lão” kêu gọi toàn dân đoàn kết thực hiện nhiệm vụ giải phóng dân tộc; nêu rõ vai trò, trách nhiệm của phụ lão “Trách nhiệm của các vị phụ lão với trách nhiệm đất nước thật là trọng đại. Đất nước hưng thịnh do phụ lão xây dựng, đất nước tồn tại do phụ lão giúp sức. Nước mất, phụ lão cứu, nước suy sụp, phụ lão phù trì, nước nhà hưng, suy, tồn, vong phụ lão đều gánh trách nhiệm rất nặng nề…Nước nhà lo các cụ cùng phải lo. Nước nhà vui các cụ đều cùng vui (Hồ Chí Minh, Lời hiệu triệu đoàn kết tất cả các bậc phụ lão 6-1941). Người gửi thư tới các cụ phụ lão kêu gọi “Chúng ta là bậc phụ lão, cần phải tinh thần đoàn kết trước để làm gương cho con cháu ta. Vậy tôi mong các vị phụ lão ở Hà Thành ra xung phong tổ chức “Phụ lão cứu quốc Hội” để cho phụ lão cả nước bắt chước và hùn sức giữ gìn nền độc lập nước nhà” (Hồ Chí Minh, Thư gửi các bậc phụ lão, báo cứu quốc số 48, ngày 21/9/1945). Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phụ lão cứu quốc Hội đã được tổ chức ở các địa phương trong cả nước để góp phần tích cực cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiến hành kháng chiến chống thực dân xâm lược giành thắng lợi và hoàn thành nhiệm vụ cứu quốc.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, hưởng ứng Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, NCT Việt Nam đã kế thừa, phát huy truyền thống từ Hội Phụ lão cứu quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, Hội NCT Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế, vai trò trong đời sống xã hội.

2. Các kỳ Đại hội Hội Người cao tuổi Việt Nam

Trải qua 81 năm truyền thống cách mạng vẻ vang, kể từ ngày thành lập đến nay Hội NCT Việt Nam đã trải qua 6 kỳ Đại hội, cụ thể:

Đại hội lần thứ I Hội NCT Việt Nam tổ chức từ ngày 9 - 10/5/1995; Đại hội lần thứ II Hội NCT Việt Nam tổ chức từ ngày 10 - 12/6/2001;  Đại hội lần thứ III Hội NCT Việt Nam tổ chức từ ngày 28 - 30/12/2006; Đại hội lần thứ IV Hội NCT Việt Nam tổ chức từ ngày 10 - 11/11/2011; Đại hội lần thứ V Hội NCT Việt Nam tổ chức từ ngày 8 - 9/11/2016; Đại hội lần thứ VI Hội NCT Việt Nam tổ chức từ ngày 13 - 14/1/2022).

Trong thời gian Hội NCT Việt Nam tổ chức Đại hội VI, vinh dự cho toàn thể cán bộ, hội viên NCT Việt Nam, ngày 13/01/2022, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã gặp mặt và có bài phát biểu quan trọng với các đại biểu tham dự Đại hội VI Hội NCT Việt Nam.

3. Những đóng góp của Người cao tuổi đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam

- Từ năm 1941 - 1945: Hàng chục vạn NCT đã tham gia vào tổ chức Hội Phụ lão cứu quốc, để tuyên truyền ủng hộ Mặt trận Việt Minh, xây dựng căn cứ địa cách mạng; xây dựng, phát triển lực lượng vũ trang của Đảng; nuôi giấu, làm giao thông liên lạc cho cán bộ, làm công tác binh vận, giữ bí mật các cơ sở hoạt động của Đảng, tích cực xây dựng lực lượng tiến tới tổng khởi nghĩa giành chính quyền.

- Từ năm 1945 - 1954 (Kháng chiến chống Pháp): NCT đã gương mẫu thực hiện và vận động con cháu tham gia diệt giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm. Động viên thanh niên đi bộ đội, đi thanh niên xung phong mở đường chiến dịch. Các “Hội mẹ chiến sĩ” tích cực vận động tiết kiệm, xây dựng “Hũ gạo nuôi quân”.

- Từ năm 1954 -1975 (Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước). Ở miền Bắc có nhiều hội viên phụ lão đã tích cực tham gia xây dựng những “cánh đồng 5-10 tấn thắng Mỹ”, với tinh thần “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, “tất cả vì miền Nam ruột thịt”, giành danh hiệu “Phụ lão 3 giỏi”. Nhiều cụ mạnh khỏe còn tham gia các đội “Bạch đầu quân”. Ở chiến trường miền Nam, nhiều cụ đã ngày đêm đào hầm nuôi giấu cán bộ, giúp đỡ quân giải phóng, tham gia đấu tranh vũ trang, đấu tranh chính trị; các bà má miền Nam tay không, dũng cảm đi đầu trong các đoàn biểu tình, đòi con đang bị giam cầm; kêu gọi anh em binh lính ngụy quay súng trở về với Tổ quốc, với đồng bào.

- Từ năm 1975 - 2022: NCT có nhiều đóng góp cho công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và thời kỳ đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa hóa đất nước trên các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ, an ninh, trật tự xã hội…trong đó có nhiều NCT có trình độ giáo sư, tiến sĩ, nhà khoa học, chuyên gia vẫn nhiệt huyết, phát huy kinh nghiệm, trí tuệ để tiếp tục đóng góp xây dựng, phát triển đất nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế . NCT đã khẳng định được vị trí là hạt nhân nòng cốt của các phong trào thi đua yêu nước, như: “Người cao tuổi thi đua làm kinh tế giỏi”, “Xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh”, “Xây dựng đời sống văn hóa”, “Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập” và tham gia “giữ vững chủ quyền, bảo đảm an ninh, trật tự biên giới, đất liền, biển đảo”; tham gia các hoạt động xã hội ở cơ sở, làm Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng thôn, Trưởng bản, Tổ hòa giải, Tổ tự quản… nhất là khôi phục lại làng nghề, sản phẩm truyền thống của địa phương, đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần ổn định cơ sở, phát triển khinh tế - xã hội.

Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của NCT 81 năm qua , “Tuổi cao chí càng cao” trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; NCT đã hăng hái thi đua yêu nước, nêu cao tinh thần “Tuổi cao - Gương sáng” trong các phong trào thi đua, có nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến làm kinh tế giỏi; tham gia giữ gìn an ninh trật tự; tham gia các hoạt động ở địa phương, các cấp Hội cơ sở góp phần quan trọng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng quê hương đất nước giàu đẹp.

Ghi nhận, trân trọng công lao đóng góp to lớn của NCT Việt Nam, Đảng và Nhà nước đã tặng những phần thưởng cao quý cho các thế hệ NCT: Bức trướng thêu 18 chữ vàng “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; Huân chương Sao vàng cho các thế hệ NCT; Huân chương Lao động hạng nhất cho Hội NCT Việt Nam…là niềm tự hào, động lực to lớn để NCT và tổ chức Hội các cấp tiếp tục phát huy thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước góp phần xứng đáng trong công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

4. Định hướng tuyên truyền sau Đại hội VI Hội Người cao tuổi Việt Nam

- Quán triệt, tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về NCT; phát huy truyền thống tốt đẹp, sức mạnh to lớn của các thế hệ NCT Việt Nam trong tham gia phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

- Tuyên truyền vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền địa phương và các Bộ, ngành Trung ương trong việc bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của NCT, tổ chức các hoạt động chăm sóc và phát huy vai trò NCT, trong phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng”.

- Tuyên truyền phát huy vai trò NCT đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, nhất là triển khai thực hiện các cuộc vận động thiết thực, hiệu quả, như: Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, NCT tham gia bảo vệ môi trường…..và trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

- Tập trung tuyên truyền, đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Đại hội VI Hội NCT Việt Nam với 03 nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; Nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc NCT; Phát huy mạnh mẽ vai trò NCT tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 03 chương trình công tác: Chung tay chăm sóc NCT có hoàn cảnh khó khăn, NCT cô đơn không nơi nương tựa; NCT tích cực tham gia bảo vệ biên giới, biển đảo và phòng chống tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội; NCT xây dựng gia đình văn hóa, gia đình kiểu mẫu. 02 vụ Chính phủ giao là: Nâng cao hiệu quả “Tháng hành động vì NCT Việt Nam”; Nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau.

- Tích cực hưởng ứng, thực hiện bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi gặp mặt các đại biểu về dự Đại hội VI Hội NCT Việt Nam; Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam, số 102/TB-VPCP, ngày 06/4/2022.

Hướng ứng 81 năm Ngày truyền thống NCT Việt Nam, Ngày NCT Việt Nam (06/6/1941-06/6/2022), đề nghị Hội NCT các cấp quan tâm, vận động, tuyên tuyền triển khai có hiệu quả, phù hợp với điều kiện của từng địa phương.

Nguồn:Cổng thông tin điện tử Quận Hai Bà Trưng