CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - ĐÔ THỊ CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - ĐÔ THỊ

UBND Phường Bách Khoa công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách phường 6 tháng đầu năm 2024

Publish date 17/07/2024 | 13:37  | Lượt xem: 39
Xem chi tiết tại đây

UBND Phường Bách Khoa công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách phường Quý II năm 2024

Publish date 17/07/2024 | 01:35  | Lượt xem: 43
Xem chi tiết tại đây

Nghị định số 49/2024/NĐ-CP ngày 10-05-2024 của Chính Phủ quy định về hoạt động thông tin cơ sở

Publish date 16/07/2024 | 08:08  | Lượt xem: 31
Xem chi tiết tại đây

Quyết định số 226/QĐ-UBND ngày 12/7/2024 của UBND Phường Bách Khoa về việc công bố công khai giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2024 của UBND phường Bách Khoa

Publish date 15/07/2024 | 03:44  | Lượt xem: 45
Xem chi tiết quyết định tại đây Xem chi tiết biểu công khai tại đây

BỆNH BẠCH HẦU VÀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG TRÁNH

Publish date 15/07/2024 | 01:42  | Lượt xem: 16
Bạch hầu là bệnh được đánh giá là rất nguy hiểm bởi nguyên nhân lây lan nhanh và gây biến chứng nặng nề. Bạch hầu lây qua hô hấp, qua sinh hoạt chung, sử dụng chung đồ dùng nên có thể nhanh chóng...

QUẬN HAI BÀ TRƯNG: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ ĐẾN NĂM 2030, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2035

Publish date 15/07/2024 | 09:59  | Lượt xem: 38
Ngày 05/7/2024, UBND quận ban hành kế hoạch số 190/KH-UBND ngày để triển khai thực hiện quản lý chất lượng môi trường không khí quận Hai Bà Trưng đến năm 2030, định hướng đến năm 2035. Theo...

QUYẾT ĐỊNH SỐ 70/QĐ-XPVPHC NGÀY 04/7/2024 CỦA UBND QUẬN HAI BÀ TRƯNG VỀ VIỆC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Publish date 11/07/2024 | 03:10  | Lượt xem: 36
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Tiến Phát, đại diện hộ kinh doanh tại: Số 94 ngõ 40 Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, thành...

Kế hoạch số 395/KH-CNHBT ngày 28/6/2024 của Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội

Publish date 11/07/2024 | 06:31  | Lượt xem: 33
Kế hoạch số 395/KH-CNHBT ngày 28/6/2024 của Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội - Chi nhánh Hai Bà Trưng về  phối hợp tổ chức tuyên truyền nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường,...

BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ LUẬT HỘ TỊCH

Publish date 10/07/2024 | 08:03  | Lượt xem: 45
Đăng ký và quản lý hộ tịch là nhiệm vụ quan trọng luôn được các quốc gia quan tâm thực hiện. Thông qua hoạt động này, tạo cơ sở pháp lý để Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền con người, quyền,...

BÀI TUYÊN TRUYỀN LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Publish date 10/07/2024 | 08:02  | Lượt xem: 45
Tham nhũng là một hiện tượng xã hội tiêu cực, ăn sâu bám rễ trong mọi chế độ xã hội, không phân biệt chế độ chính trị, nước giàu hay nghèo, phát triển hay kém phát triển. Ở nước ta, trong những...