CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

QUYẾT ĐỊNH SỐ: 2402/QĐ-UBND NGÀY14 THÁNG 9 NĂM 2023 CỦA UBND QUẬN HAI BÀ TRƯNG

Publish date 19/09/2023 | 08:36  | Lượt xem: 21
Quyết định số: 2402/QĐ-UBND ngày 14/9/2023 của UBND Quận Hai Bà Trưng về việc  phê duyệt bổ sung, bãi bỏ quy trình,quy trình  liên thông giải quyết công việc nội bộ ( ngoài thủ...

QUYẾT ĐỊNH SỐ: 2401/QĐ-UBND NGÀY 14 THÁNG 9 NĂM 2023 CỦA UBND QUẬN HAI BÀ TRƯNG

Publish date 19/09/2023 | 08:31  | Lượt xem: 24
Quyết định số: 2401/QĐ-UBND ngày 14/9/2023 của UBND Quận Hai Bà Trưng phê duyệt bổ sung danh mục tên quy trình giải quyết công việc nội bộ ( ngoài thủ tục hành chính) theo chức năng nhiệm vụ...

QUYẾT ĐỊNH SỐ: 4604/QĐ-UBND NGÀY 14/9/2023 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Publish date 15/09/2023 | 08:41  | Lượt xem: 36
Quyết định số: 4604/QĐ-UBND ngày 14/9/2023 của UBND Thành Phố Hà Nội thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở du lịch thành phố Hà Nội Xem chi...

QUYẾT ĐỊNH SỐ: 4089/QĐ-UBND NGÀY 29 THÁNG 8 NĂM 2023 CỦA BỘ QUỐC PHÒNG

Publish date 15/09/2023 | 08:32  | Lượt xem: 29
Quyết định số: 4089/QĐ-BQP ngày 29/8/2023 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực nghĩa vụ quân sự thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ quốc phòng Xem chi tiết tại đây

QUYẾT ĐỊNH SỐ: 4540/ QĐ- UBND NGÀY 12/9/2023 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Publish date 15/09/2023 | 08:22  | Lượt xem: 35
Quyết định số: 4540/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở tài chính thành phố Hà Nội  Xem...

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH QUẬN TÍCH CỰC RA QUÂN TUYÊN TRUYỀN, HƯỚNG DẪN NHÂN DÂN ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ SỐ

Publish date 13/09/2023 | 10:36  | Lượt xem: 27
Thực hiện sự chỉ đạo của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng, Đoàn thanh niên Quận phối hợp Phòng Văn hoá - Thông tin Quận ra quân tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân đăng ký chữ ký số...

BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ BAN CHỈ ĐẠO ĐỂ ÁN 06 QUẬN HAI BÀ TRƯNG TRIỂN KHAI HỌP GIAO BAN CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2023

Publish date 11/09/2023 | 09:31  | Lượt xem: 19
Ngày 06/9/2023, tại trụ sở UBND quận Hai Bà Trưng, Ban chỉ đạo Cải cách hành chính, chuyển đổi số và Ban Chỉ đạo Đề án 06 quận đã tổ chức cuộc họp giao ban công tác tháng 9/2023, triển khai nhiệm...

QUYẾT ĐỊNH SỐ: 4239/QĐ-UBND NGÀY 24/8/2023 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Publish date 30/08/2023 | 08:32  | Lượt xem: 41
Quyết định số: 4239/QĐ-UBND ngày 24/8/2023 của UBND thành phố Hà Nội về việc  phê duyệt danh mục các thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu triển khai tái cấu trúc quy trình, cung cấp...

QUYẾT ĐỊNH SÔ: 3109/QĐ-UBND NGÀY 06/6/2023 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Publish date 29/08/2023 | 08:10  | Lượt xem: 38
Quyết định số: 3019/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2023 của UBND Thành Phố Hà Nội  về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Thành Phố,...

QUYẾT ĐỊNH SỐ:4190/QĐ-UBND NGÀY 22 THÁNG 8 NĂM 2023

Publish date 25/08/2023 | 08:18  | Lượt xem: 40
Quyết định số: 4190/QĐ-UBND ngày 22/8/2023 của UBND Thành Phố Hà Nội về việc ban hành chỉ số cải cách hành chính của các Sở, cơ quan tương đương Sở và UBND các quận, huyện , thị xã thuộc thành phố...

QUYẾT ĐỊNH SỐ: 4183/ QĐ- UBND NGÀY 21/08/2023 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Publish date 23/08/2023 | 08:23  | Lượt xem: 48
Quyết định số: 4183/QĐ-UBND ngày 21/8/2023 của UBND Thành Phố Hà Nội  về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền...

QUYẾT ĐỊNH SỐ: 844/QĐ-SLĐTBXH NGÀY 11 THÁNG 8 NĂM 2023 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Publish date 16/08/2023 | 03:00  | Lượt xem: 44
Quyết định số: 844/QĐ-SLĐTBXH ngày 11 tháng 8 năm 2023 của UBND Thành Phố Hà Nội về việc ủy quyền cho UBND các quận, huyện, thị xã giải quyết một số thủ tục hành chính lĩnh vực lao động- thương...