TIN TỨC - SỰ KIỆN TIN TỨC - SỰ KIỆN

THÔNG BÁO LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC UBND PHƯỜNG BÁCH KHOA
Publish date 06/07/2022 | 09:43  | Lượt xem: 65

THÔNG BÁO SỐ:07/TB-UBND NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2021 VỀ LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC UBND PHƯỜNG BÁCH KHOA